Reklama
Reklama

Archív článkovJazyk/terminologie moderní deontologie vychází z názvosloví klasické etiky a raně středověké morálky, přičemž tuto historickou terminologickou bázi rozšiřuje a uvádí ji do nových interpretačních kontextů, také, ne-li zejména, ve vztahu k aktuální legislativě a právnímu povědomí průmyslově-podnikatelské současnosti autora deontologického konceptu Jeremy Benthama (1748-1832). Dnes...