Archív článkov

– K vytvoření neologizmu geosentiment navedla mě mimořádně významná výročí v české kultuře pro měsíc září roku 2017. Především je to vzpomínka na korunovaci Karla IV. – 2. 9. 1347 – v Chrámu Sv. Víta. Pak významná publikace stati T. G. Masaryka The Future Bohemia ve vlivné britské revue The New Europe (č. 15 roku 1917) – česky knižně vyšla v březnu roku 1919 jako Budoucí...

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984