Reklama
Reklama

Archív článkov

Joyceův Ulysses začíná zdánlivě triviální expozicí: „Tur Mulligan se vynořil ze schodů.“ Pak Tur zjišťuje, že na misce s holením má „služčino puklé zrcátko“ – in medias res – první příznak automatického psaní v duchu freudovského proudu podvědomí. Avšak jako na Héfaistově štítu u Homéra je ukováno monumentální panorama dějin...

Madáma Hillary zase jednou zaperlila. Prý Putin – nechala se slyšet na stránkách New York Times – má vůči ní „osobní pifku“ [doslova: personal beef], což ho vede k obludně bezohlednému chování: Podle Clintonové totiž osobně řídil hackerské útoky proti jejímu týmu ve volbách, čímž „cíleně podkopává naši demokracii“ (konec citátu). Odkud tento poznatek, paní milá, má, to zašila do matrace. A...

Mater verborum, prastarý epos našich indoeurópskych prapredkov Skandha Purāna [Podoby pradávnych dôb] nesie takýto príbeh: Brahma (Prapodstata) rozhodol sa byť viac než Višnu (Veľký zľutovateľ). I povstal medzi nimi zápas veliký, ktorý bol by svetu záhubu priniesol, nebyť Žíva, ktorý ako máhadéva [= najmohutnejší, najnamáhaný aspekt vesmíru – reabsorbent dobrého, stelesnenie vedomia/mysle]...