Reklama
Reklama

Archív článkov

Čo to vlastne je – psychológia histórie? Vševediaci Google na takúto otázku ponúka milióny odkazov na „históriu psychológie“, ale takmer nič s reverznou sekvenciou slov. Keď takýto vedecký smer neexistuje, načo ho potrebujeme? Skúsime nad tým porozmýšľať.

História je opis toho, čo už sa...

Vojáci Karel Klapálek a Josef Křístek, oba již nežijící hrdinové západní fronty u Tobrúku a stejně tak fronty východní, mi vyprávěli, jaký to byl pro ně šok, když se vrátili ve 2.světové válce po boji a po strážní službě z Tobrúku do Anglie a předali prezidentu Edvardu Benešovi vojenskou zástavu 11. praporu Východního. Oblečení do pouštních stejnokrojů zazpívali svému...

Začnem troma citátmi od troch ľudí:

„Husák ešte s niekoľkými si odsedel pár rokov pre tzv. buržoázny nacionalizmus, čo v bežnej reči by sa povedalo, odpor proti nadvláde Prahy a snaha po slovenskej neodvislosti.“

„Keby sa venoval chémii (Husák – pozn. autora), fyzike, astronómii a pod., mohli sme mať možno ďalšieho...

Staří lidé si od nepaměti stěžovali na mladé a mladí zase na staré. To je normální. V moderní době však přispívá k přirozenému generačnímu antagonismu i propaganda a přepisování dějin vítězi.

Po první světové válce se u nás líčilo Rakousko-Uhersko téměř výhradně jako žalář národů, zatímco nová republika se vydávala za naplnění národní touhy po...