Reklama
Reklama

Archív článkov

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) Európskeho parlamentu vydal dňa 16. novembra 2018 správu zaoberajúcou sa vraždami slovenského novinára Jána Kuciaka a maltskej novinárky Daphne Caruany Galizie. Vychádza z návštevy delegácie poslancov Výboru LIBE na Slovensku 17. – 18. 9. 2018 a na Malte 17. – 20. 9. 2018. (MISSION REPORT following the Ad...

V poslednej dobe interpretácia faktov a udalostí v čoraz vyššej miere vytvára fanúšikovské davy medzi čitateľmi. Kto je nositeľom tej správnej interpretácie? Ktoré médiá a ktorí novinári? Odpoveď je jednoduchá: Predsa tie moje, tie naše. Tolerancia k názorom protistrany, overovanie faktov, priznanie omylu sa stáva prejavom slabošstva, nedostatočného presvedčenia o pravde...

Deň pred voľbami boli učitelia stredobodom  pozornosti; médiá a novinári  im venovali až nadmernú pozornosť, ich platy a problémy v školstve a vo vzdelaní sa premieľali všade. Za nedostatky bola zodpovedná  vláda, teda Smer­- SD. Vysokoškolskí učitelia začali tiež štrajkovať.  Prevzali štafetu štrajku a vyjadrili podporu učiteľom na základných a stredných školách....

Turbulentný vývoj v posledných dňoch nedáva veľkú šancu predvídať, čo sa stane. Predpovedá postoj Nemecka, ktoré obrátilo v prístupe k utečencom, že riešenie krízy sa blíži? Vyhrá náš zásadový postoj voči povinným kvótam a riešeniu príčin krízy podporený ostatnými krajinami V4 ako aj inými (Británia, Rumunsko, Lotyšsko) a v blízkej budúcnosti prílev imigrantov ustane?...
Žid Süss (vo filmovom podaní)  je symbolom zákerného manipulátora a podliaka túžiaceho po moci, tyrana konšpirátora, zdierača poctivého ľudu prostredníctvom zavádzania vyšších a vyšších daní a poplatkov, darebáka, netvora a tyrana. Túto nálepku mu dal propagandistický film režiséra V. Harlana na objednávku a pod dohľadom J. Goebbelsa. Žid Süss bol aj...

Kresba: Ľubomír Kotrha

Úpadok sociálneho štátu sa začal v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, kedy svetová ekonomika následkom dvoch ropných šokov prechádzala krízou. Výsledkom krízy bol značný nárast nezamestnanosti a prepad HDP. To znamenalo nárast výdavkov na sociálne programy a pokles výberu daňových príjmov. Odpoveďou bol nástup pravice v USA (Reagan) a ...

Slovenské mestá v poslednom čase riešia záchranu športu v ich meste. Miestni politici a sponzori apelujú na záchranu futbalového alebo hokejového klubu, pretože inak dôjde k neurčitej  katastrofe. Veď mladí ľudia by mali mať možnosť športovať, nie? O šport tu ide v poslednom rade.

Najprv si treba položiť otázku, prečo by mali mestá vlastne...

Už vyše roka Slovensku vládne jednofarebná ľavicová vláda. Natíska sa otázka, čo sa v spoločnosti za túto dobu zmenilo. Majú ľudia  relevantný pocit, že žijeme v novej, sociálnej spoločnosti, kde sa dbá na verejné blaho, klesá nezamestnanosť, sociálne zabezpečenie sa zlepšuje, zlepšuje sa prerozdeľovanie, spravovanie spoločného majetku sa stáva verejným? Myslím si, že...