Reklama
Reklama

Archív článkov

Štefan Moyses (24. 10. 1797, Veselé – 5. 7. 1869, Žiar nad Hronom) popri významnom účinkovaní v cirkevnom, politickom a slovenskom národnom živote svojou mnohostrannou verejnou činnosťou podstatne prispel aj k rozvoju slovenskej národnej literatúry.

Štefan Moyses, portrét od Jozefa Božetecha Klemensa z roku 1871.

Jozef Škultéty v príspevku Štefan...

Hodnotiaci prístup vo výskume nášho kultúrno-spoločenského vývinu je neraz určovaný snahami začínať po každom historickom zlome jednostrannou negáciou minulého a totálnou inováciou. Pritom sa neberie do úvahy, že po závažných spoločensko-politických zmenách ostáva dedičstvo vytvorené predchádzajúcimi generáciami, čiže pôsobí tu zložitá a vnútorne protirečivá kultúrna...


Jedným z autorov neschematického poetického pohľadu na odkaz Slovenského národného povstania (1944) je básnik Mikuláš Kováč, v poézii ktorého sa potvrdzuje téza, že za vyjadrením pocitu alebo vzťahu v básni sa spravidla skrýva reálna motivácia zakotvená v konkrétnom ľudskom čase a neopakovateľnom priestore. Uvedené konštatovanie potvrdzuje v plnej miere tematická...


Veľký milovník poézie Juraj Sarvaš (tohtoročný jubilant), ktorý neopakovateľným a svojským spôsobom recituje skvosty slova, nedávno v jednom rozhovore spomenul jeden zážitok, keď ... v artikulárnom kostole v Kežmarku – v literárnom meste – zarecitoval som Marínu a ľudia vstali a aplaudovali. To znamená, že ľudia slovenské slovo chcú...".

A práve v tomto...


V súčasnosti sme vo verejnom spoločensko-politickom živote svedkami vzájomného obviňovania niektorých ústavných činiteľov. Cez médiá sa z ich úst valia slová ako chrapúnstvo, svinstvo, diabol, satan, zlodej, zo strany poslancov parlamentnej opozície sa odkazuje niektorým členom vlády SR, aby čo najskôr odišli do basy, čiže väzenia. Vzájomná komunikácia sa obmedzuje...

V tomto práve sa končiacom roku sa najmä v jeho prvej polovici neustále zo všetkých možných uhlov pohľadu hovorilo, písalo o druhej svetovej vojne, keďže uplynulo už sedemdesiat  rokov od jej skončenia. Objavilo sa mnoho názorov, z ktorých viaceré hlavne v tzv. menstrímových médiách sa usilovali o „nové“ pohľady s cieľom minimalizovať, resp. aj doslova znehodnocovať...

Ľudovít Štúr (28. 10. 1815 Uhrovec – 12. 1. 1856 Modra) sa narodil v učiteľskej domácnosti dýchajúcej šťastím a mohol sa v nej zaraďovať do národného prostredia bez myšlienkových kríz. V tejto rodine sa starostlivosť iným, služba celku, láskavosť, srdečnosť považovali za každodenné a prirodzené prejavy. Do dvanásteho roku života žil Ľudovít v rodičovskom dome v Uhrovci,...

V súčasnosti jednoznačne top témou sú utečenci, ktorí „preplávajúc“ vodami pomaly „zaplavujú“ Európu. Prichádzajú ako cunami, pričom na „starom kontinente“ vyvolávajú v mysliach ľudí – politikov, odborníkov, policajtov, ale napokon takmer každého človeka zaujímajúceho sa o dennodenné dianie –  všetko čo súvisí s človekom ako bytosťou prírodnou, sociálnou a duchovnou. Sme...

Ukážky z obecných kroník Poltára, Hradišťa a Málinca o dňoch oslobodzovania z pripravovanej knižnej publikácie, v ktorej chceme priblížiť dnešným ľuďom zápisy z viacerých obecných kroník obcí z východného Novohradu a tiež výpovede niektorých priamych účastníkov, ktoré sa zachovali do dnešných čias v písomnej podobe (všetko, samozrejme, so súhlasom obcí a pamätníkov, resp. ich dedičov)....

Obec Málinec v Novohrade (okres Poltár) patrí medzi málo známu oblasť na mape slovenského folklóru. Pritom aj v tomto kraji nachádzame viacero zvykov z rodinného i kalendárneho obradového folklóru. Podobne ako v iných kútoch Slovenska, aj v Málinci mnoho zvykov a obyčají sa vytráca. Aj napriek tomu niektoré sa darí udržiavať. Z rodinného folklóru je to najmä zachované...

Hodnotiaci prístup vo výskume nášho kultúrno-spoločenského vývinu je neraz určovaný snahami začínať po každom historickom zlome jednostrannou negáciou minulého a totálnou inováciou. Pritom sa neberie do úvahy, že po závažných spoločensko-politických zmenách ostáva dedičstvo vytvorené predchádzajúcimi generáciami, čiže pôsobí tu zložitá a vnútorne protirečivá kultúrna tradícia. V tomto zmysle je...

Autor