Reklama
Reklama

Archív článkov


1. Ivan Roháľ-Iľkiv, Terézia Szabová 2. Miroslav Pekník 3. Stanislav Mičev 4. Diskusia

Odkaz Slovenského národného povstania pre súčasnosť – tak sa nazývalo podujatie, ktorého hosťom bol PhDr. Stanislav Mičev, PhD., riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici. Tému a hosťa uviedol PhDr. Miroslav Pekník, CSc, riaditeľ Ústavu politických vied SAV.

...