Reklama
Reklama

Archív článkov

Nadšenie nie je nepodobné zaľúbeniu: vedomie zaplavia endorfíny a človek pocíti šťastie. Aj po rokoch naň spomína ako na stav vybočenia zo sivej (hmoty mozgovej) do všetkých farieb dúhy.

Aj v dejinách bývajú okamihy čistého citu (zaľúbenia), no i omnoho dlhšie obdobia triezvenia. Aj o jednom, aj o druhom vznikajú príbehy a rodia sa mýty. Už nikdy nikto nevie...

Hladinu pomerne dobrých vzťahov v strednej Európe z času na čas narušujú niektoré nekvalifikované výroky z rôznych strán motivované najrôznejšími pohnútkami, ktoré však pri hlbšej analýze nie je ťažké odhaliť a ani tie výroky vyvrátiť. Naposledy sa tak stalo vo vyjadreniach nie hocikoho, ale predsedu maďarského parlamentu Lászlóa Kövéra, na okraj „Benešových“ dekrétov a ...

V tomto práve sa končiacom roku sa najmä v jeho prvej polovici neustále zo všetkých možných uhlov pohľadu hovorilo, písalo o druhej svetovej vojne, keďže uplynulo už sedemdesiat  rokov od jej skončenia. Objavilo sa mnoho názorov, z ktorých viaceré hlavne v tzv. menstrímových médiách sa usilovali o „nové“ pohľady s cieľom minimalizovať, resp. aj doslova znehodnocovať...

Druhého decembra tohto roku si pripomenieme 210. výročie jednej z najkrvavejších bitiek svojej doby – bitky pri Slavkove, v ktorej proti sebe stáli spojenecké vojská ruského cára Alexandra I. a rakúskeho cisára Františka I. s armádou francúzskeho cisára Napoleona I. Bojovalo tu približne 90-tisíc spojeneckých a 70-tisíc francúzskych vojakov. Na relatívne malom priestore...

V októbri roku 2015 sme si pripomenuli okrúhle dvojsté narodeniny osnovateľa „skupinky“  štúrovcov Ľudovíta Štúra. Iba o desať rokov neskôr (16. októbra 1825), taktiež v októbri sa narodil praktik a nadšenec slovenského národno-emancipačného hnutia, poručík slovenských dobrovoľníkov Juraj Langsfeld, profesiou učiteľ.

Ako sme si uctili jubilanta
 ...
Pamiatku vojnových veteránov si dnes za účasti predsedu NR SR Petra Pellegriniho a ďalších činiteľov uctili Bratislavčania na vojenskom cintoríne v Petržalke – Kopčanoch. Uverejňujeme podstatnú časť príhovoru Martina Krna, predsedu Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave.

 

V Bratislave, v Liptovskom Mikuláši, Nitre, Košiciach a...

Predkladáme na kritické posúdenie úvahu ruského publicistu Alexandra Samsonova – stáleho autora webovej stránky – časopisu Vojennoje obozrenije (Vojenský prehľad) o niektorých aktuálnych súvislostiach Októbrovej revolúcie 1917 v Rusku. Ide o udalosť, ktorá výrazne predurčila vývoj sveta v 20. storočí a čoraz viac sa stáva aj predmetom interdisciplinárneho výskumu, okrem iného aj z pohľadu...

V auguste toho roku sa konal už 42. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX v Nitre, na ktorom sa nastavuje zrkadlo nášmu poľnohospodárstvu, potravinárstvu a celému slovenskému vidieku. Je to dôležitý komunikačný nástroj rezortu so širokou spotrebiteľskou verejnosťou. V Nitre sa stretávajú odborníci, výrobcovia poľnohospodárskej...

V týchto dňoch vo Vydavateľstve SLOVART, spol. s r. o. vychádza kniha Rudolfa BELANA Zväzáci (1945 - 1970). Autor, bývalý vrcholový funkcionár mládežníckeho a detského hnutia, vykresľuje v nej obraz života mladých ľudí po skončení II. svetovej vojny v rokoch 1945 až 1970. Kniha nie je históriou Československého zväzu mládeže a jeho Pionierskej organizácie. Sú to...

Ľudovít Štúr (28. 10. 1815 Uhrovec – 12. 1. 1856 Modra) sa narodil v učiteľskej domácnosti dýchajúcej šťastím a mohol sa v nej zaraďovať do národného prostredia bez myšlienkových kríz. V tejto rodine sa starostlivosť iným, služba celku, láskavosť, srdečnosť považovali za každodenné a prirodzené prejavy. Do dvanásteho roku života žil Ľudovít v rodičovskom dome v Uhrovci,...

Na počiatku slovensko- českých a česko-slovenských štátoprávnych vzťahov bolo slovo: federácia.  Vo štvrtok 22. októbra v roku 2015 prešlo 100 rokov od jeho zverejnenia v dokumente zvanom Clevelandská dohoda. Áno, o spoločnom dôsledne rovnoprávnom štáte Slovákov a Čechov sa rozhodlo už na začiatku tejto myšlienky. Myšlienky, ktorá sa zrodila za oceánom a nie doma....

Prof. Ivan Laluha sa trvalo zaoberá rokom 1968 a to aj na pôde Ústavu politických vied SAV pod vedením Miroslava Pekníka. Bol aktívny v zahraničnopolitickej oblasti na parlamentnej pôde po roku 1989 s vyvrcholením v roku 1992 pri vyhlásení slovenskej zvrchovanosti. Je nielen svedkom, ale aj historikom. Spája v sebe nielen bezprostrednosť zážitku, ale aj odstup a nadhľad...

Jednou zo zaručených tém ako zaujať v médiách či v knižnej podobe pozornosť sú konšpirácie a sprisahania. Existuje pomerne veľké množstvo rôznorodých príspevkov k tejto problematike, serióznych i vyslovene vyfabulovaných, zavádzajúcich. K tým prvým možno bez váhania zaradiť najnovšiu knihu publicistu, politického komentátora a analytika najmä v oblasti zahraničnej...

Cieľom autora bolo prispieť k objasneniu vývoja slovenskej spoločnosti po novembri 1989. Táto zmena sa v oficiálnom diskurze označuje ako „revolúcia“, v skutočnosti išlo o majetkový prevrat, návrat k pomerom pred februárom 1948. Podľa svojho ideologického presvedčenia si tento prevrat môže každý označiť ako „revolúciu“ alebo „kontrarevolúciu“, Dinuš sa prikláňa k tomu...

V týchto dňoch vyšiel vo vydavateľstve Matica slovenská román Ľuboša Juríka o Alexandrovi Dubčekovi  Rok dlhší ako storočie. Jeho vyjdeniu predchádzal zaujímavý interaktívny literárny experiment, ktorý sa začal na internetovom portáli Slovo.

Editor slova Emil Polák (môj dlhoročný kolega v redakcii časopisu Nové slovo, keď ešte vychádzalo v ...

Je doobeda, posledná septembrová nedeľa. Školský aj akademický rok sú už v plnom prúde a voľného času teda nazvyš veľa nie je. Napriek tomu sa pri liečebnom ústave pod Zoborom schádza približne desať mladých ľudí. Idú vzdať hold tým, ktorí pred siedmimi desaťročiami začali na týchto miestach bojovať za našu slobodu.

Posledné...

Greta Tugendhatová sa priatelila s Hermínou Stiassnou, takisto manželkou textilného továrnika. Často sa navštevovali, hoci mali absolútne rozdielny vkus. Tugendhatovci vo svojej funkcionalistickej vile nepripustili nijakú dečku či vázičku. Greta napriek tomu, že v secesnom dome vyrastala, nemala rada tento štýl a Fritz ho priam neznášal. Čím menej a čo najjednoduchšie....

Začiatkom júna v Brne opäť pootvorili perlorodku svojho architektonického dedičstva. Po náročnej dvojročnej rekonštrukcii sprístupnili verejnosti secesnú vilu, v ktorej od obdobia pred prvou svetovou vojnou až po okupáciu Čiech a Moravy nemeckými nacistami bývala rodina vtedajšieho magnáta textilného priemyslu Alfreda Löw-Beera.

Ide už o ...

V súčasnosti jednoznačne top témou sú utečenci, ktorí „preplávajúc“ vodami pomaly „zaplavujú“ Európu. Prichádzajú ako cunami, pričom na „starom kontinente“ vyvolávajú v mysliach ľudí – politikov, odborníkov, policajtov, ale napokon takmer každého človeka zaujímajúceho sa o dennodenné dianie –  všetko čo súvisí s človekom ako bytosťou prírodnou, sociálnou a duchovnou. Sme...

Výstavu venovanú 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra v premiére uviedla v rodnom kraji tejto významnej osobnosti našich dejín Galéria Regionart v Prievidzi (16. jún – 17. júl 2015). V súčasnosti je inštalovaná vo výstavných priestoroch Stredoslovenského múzea v Thurzovom dome v Banskej Bystrici. Slávnostná vernisáž sa uskutočnila dňa 21. júla 2015, výstava v Banskej...

V luhačovických kúpeľoch si v čase maďarizačného útlaku počiatkom 20. storočia Slováci liečili nielen telo, ale aj dušu. V inom kontexte to platí aj pre dnešok, kedy kúpele ponúkajú nielen liečebné kúry, ale žijú aj bohatým kultúrnym životom. Hosťujú tu divadelné súbory, koncertné telesá, v tohoročnom horúcom lete tu opäť zorganizovali Festival Leoša Janáčka, jedného z najvýznamnejších...

Virválem o „paktu Ribbentrop-Molotov“ se vylhává mnichovanské darebáctví

Obracet na uši roli, kterou sehrála sovětsko-německá smlouva o neútočení z poslední srpnové dekády roku 1939, musí všechny červené lucerny. „Presstituci“, z níž se zvedá kufr, dal tentokrát za uši i Matthias Krauss v Junge Welt.

Fušovat...

Za prítomnosti vyše troch tisícok účastníkov sa v sobotu 15. augusta uskutočnil na Kališti X. ročník Stretnutia generácií. Spočiatku súkromnú akciu rodákov z tejto nemeckými nacistami vypálenej obce v horách nad Slovenskou Ľupčou v roku 2005 prevzal Slovenský zväz protifašistických bojovníkov spolu s Múzeom SNP a mestským úradom v Banskej Bystrici.


Z...

V čase Rímskej ríše sa na mieste dnešného Mauthausenu, malebného mestečka ležiaceho na ľavom brehu Dunaja, asi dvadsať kilometrov východne od Linca, križovali dve dôležité obchodné cesty. Už vtedy tam bolo osídlenie. Na konci 10. storočia tu začali vyberať mýto a v roku 1007 sa prvý raz spomína osada Muthusen (v staronemčine Mut - mýto, hus – dom, budova),  neskôr...

Kultúrna misia otvárajúca literárne hranice. Bieloruskí spisovatelia a kultúrni pracovníci kráčajúci po stopách Janka Kupalu na Slovensku

V dňoch 20. až 27. júna zavítala na Slovensko delegácia bieloruských spisovateľov a kultúrnych pracovníkov. Pri príležitosti 80. výročia návštevy veľkého bieloruského básnika Janka Kupalu na Slovensku prišli putovať po jeho...

Stránky