Archív článkov

V Bratislave priam v rodinnom kruhu priaznivcov a dlhoročných spolupracovníkov predstavil Ivan Laluha /1932/, emeritný profesor Ekonomickej univerzity a nositeľ Štátnej ceny Alexandra Dubčeka (udelenej pri storočnici A. D. v roku 2021) pozoruhodný súhrn faktografie. Knihu pod jednoduchým názvom Alexander Dubček recenzovali vedeckí pracovníci, historici Miroslav Pekník a...

Čochvíľa to bude tridsať rokov od vyhlásenia zvrchovanej a samostatnej Slovenskej republiky (1. 1. 2023). Prvého suverénneho štátu Slovákov v dejinách. Míľnikmi a jasnými smerovníkmi tejto cesty sú: 19. september 1848 – vznik prvej Slovenskej národnej rady, 7. jún 1861 – prijatie Memoranda slovenského národa, 30. október 1918 – prijatie Deklarácie slovenského národa, 29...

So Širokým na čele budujeme vesele alebo Do Dunaja hlbokého utopíme Širokého! Časť I.
 

Daňová reforma v roku 1953

Ak bola nádej, že po smrti dvoch diktátorov, Stalina a Gottwalda, sa pomery u nás zlepšia, prišla koncom mája 1953 ľadová sprcha. Daňová reforma, resp. mena peňazí, ktorá ožobráčila široké vrstvy obyvateľstva. Vtedajšia moc...

Tri desaťročia sa bratislavskí antifašisti schádzajú pri malom pomníku dvoch červenoarmejcov, ktorí padli v oslobodzovacích bojoch o Bratislavu 4. apríla 1945 v lesoch nad mestskou časťou Rača.

Rečníci si vo svojich príhovoroch často kládli otázku: Ktovie, z ktorých končín Sovietskeho zväzu pochádzali Ivan Gorjunov a Nikolaj Jefimuškin? Aj...

Zvukové archívy Českého a Slovenského rozhlasu sú nesmierne bohaté a veľmi zaujímavé. Neraz v nich narazí bádateľ na výnimočné skvosty. Sú to autentické prejavy významných historických osobností, štátnikov, umelcov, filozofov, vedcov, výskumníkov, osobností, ktorí v pozitívnom, ale, žiaľ aj v negatívnom zmysle formovali dejiny a život bežných ľudí. To, čo je vo zvukovom ...

Minulý rok som síce nehlasoval v televíznej súťaži O najväčšieho Slováka, ale potešili ma sprievodné programy, v ktorých sa o osobnostiach z prvej desiatky podrobne hovorilo. Čo bolo pre mňa trochu zarážajúce, málo sa v hlasovaní, tu myslím celú stovku, presadili účastníci protifašistického odboja. Aj keď Slováci považujú za najpozitívnejšiu udalosť novodobých dejín...

Mám rada obrovské a majestátne stromy v blízkosti Gerulaty. Z roka na rok sa zazeleňajú novými listami a tie potom nádherne a ticho šumia. O dejinách, o plynúcom čase, vznikajúcich a zanikajúcich ríšach, o význame aj bezvýznamnosti, o večnosti aj časnosti, o sláve a zásluhách tých, ktorí tu nie sú už takmer dve tisícročia. O Gerulate, ktorá tu stála štyri storočia a hoci...


Oblastný výbor SZPB Bratislava, Klub Nového slova, MO SMER-SD Bratislava

a Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy)

 
Vás pozývajú na 30. ročník

POCHODU NA MALÝ SLAVÍN


k pomníku dvoch červenoarmejcov padlých pri oslobodzovaní Bratislavy 4. apríla 1945

...

Každá vojna predstavovala a predstavuje nesmierne utrpenie, šíri strach, hrôzu, apokalypsu. Nech vypukne v ktorejkoľvek časti sveta a je akéhokoľvek rozsahu, vždy kráča ruka v ruke so smrťou. Smrť máva počas vojny tie najrozmanitejšie a najnevyspytateľnejšie podoby. Ľudské životy nevyhasínajú len na bojiskách za rachotu zbraní, ale aj mimo nich krutými následkami...

Prší a tak namiesto lovenia televíznych obrazov či prejavov o výročí 8. či 9. mája kde ako, si píšem drobné poznámky, súhrn, záchytné body pamäti. Prvé sa týkajú suseda na Záhorí. Udržuje pamäť na svokra, bol súčasťou Druhej paradesantnej brigády. Necelé dve tisícovky slovenských vojakov v ukrajinskej stepi Melitopoľa /druhé najväčšie mesto Záporožskej oblasti, kde sa aj...

Keď na Slovensku v roku 1946 voľby vyhrala s grandióznym výsledkom Demokratická strana (62 %), mnohí ľudia sa nádejali, že aj napriek tomu, že sme sa ocitli v záujmovej oblasti sovietskeho vplyvu, predsa sa u nás udržia princípy demokratického štátu, budú sa naďalej dodržiavať ľudské a občianske práva, budú slobodné voľby, sloboda slova a názorov, sloboda vierovyznania,...

Portál THE ATLANTIC prináša recenziu knihy Richarda Overyho – Blood and Ruins: The Last Imperial War, 1931-1945. Autorom recenzie tejto knihy, ktorá ponúka nový pohľad na II. svetovú vojnu, je Daniel Immertrue.

Immertrue na úvod uvádza, že pravdepodobne najrozšírenejší pohľad na túto vojnu ju poníma ako boj slobodného sveta proti tyranskému...

Napriek tvrdeniu primátora Matúša Vallu, že Bratislava tohto roku pietnu spomienku na svoje oslobodenie nezorganizuje, 4. apríla si na Slavíne 77. výročie tejto historickej udalosti pripomenuli členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Na slávnostnom akte, ktorý tentoraz prebiehal bez vztýčených zástav, sa zúčastnili aj viacerí...

Slovo týmto upozorňuje, že v danom termíne pozýva na pietny akt Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Bratislavského kraja.

Samozrejme, položiť kvietok, pokloniť sa osloboditeľom, môžete aj inokedy, ale možno vám príde vhod stretnúť sa s priateľmi, známymi, rovnako či podobne zmýšľajúcimi ľuďmi.Foto: Emil Polák

Dvanásteho marca 1822 uplynulo 200 rokov odvtedy, čo sa v Zavare (pri Trnave) narodil katolícky kňaz, národný buditeľ a spoluzakladateľ Matice slovenskej Jozef Karol Viktorin. Čitateľov Slova som niekoľkokrát informoval o jeho živote a diele.[1] Čo ma k tomu primälo? Moje potulky za Slovákmi v Maďarsku. Iba pár kilometrov od pilíšskeho Senváclavu, dedinky donedávna...

Prvá časť rozhovoru:
Z veľkonočnej Bratislavy priamo do plynovej komory (I.)

 

Podľa niektorých svedkov nacisti otrávili väzňov z Bratislavy hneď po príchode do koncentračného tábora čiernou kávou. Naozaj je to pravda?

Tu sa odvolávam na renomovaného profesora medicíny Josefa Podlahu...

Predchádzajúce časti:

Príbehy nielen breznianskych národovcov I.
Kuzmányovci: Od farárov k inžinierom, bankárom a obchodníkom

Príbehy nielen breznianskych národovcov II.
Čipkovci, Čipkayovci, Csipkayovci: Takí, aj onakí

Príbehy nielen breznianskych národovcov III.
Slabeyovci a Zacharovci: Dvaja breznianski právnici a ich potomstvo

...

V SLOVE sme sa niekoľkokrát venovali prvému transportu politických väzňov z Bratislavy do Mauthausenu. Konvoj nákladných áut so Slovákmi rozstrieľalo 19. februára 1945 pri Melku spojenecké letectvo. Mylne si mysleli, že ide o presun vojsk. Zo Slovenska potom vypravili do tohto koncentračného tábora v Hornom Rakúsku štyri vlakové súpravy. O osude posledného transportu,...

V atmosfére narastajúcej hystérie, paranoje a udavačstva, ktorá môže byť potenciálne veľmi nebezpečná, sa vyhrocuje aj dávny spor historikov. Tentoraz však nemá iba ideologickú podobu boja „čechoslovakistov“ s „nacionalistami“, ale prerastá do praktík denunciantstva, ktoré ohrozujú nezávislosť a slobodu vedeckého bádania.

Istý Miroslav Lacko...

Predchádzajúce časti:

Príbehy nielen breznianskych národovcov I.
Kuzmányovci: Od farárov k inžinierom, bankárom a obchodníkom

Príbehy nielen breznianskych národovcov II.
Čipkovci, Čipkayovci, Csipkayovci: Takí, aj onakí

Príbehy nielen breznianskych národovcov III.
...

Predchádzajúce časti:

Príbehy nielen breznianskych národovcov I.
Kuzmányovci: Od farárov k inžinierom, bankárom a obchodníkom

Príbehy nielen breznianskych národovcov II.
Čipkovci, Čipkayovci, Csipkayovci: Takí, aj onakí

Príbehy nielen breznianskych národovcov III.
...

Predchádzajúce časti:

Príbehy nielen breznianskych národovcov I.
Kuzmányovci: Od farárov k inžinierom, bankárom a obchodníkom

Príbehy nielen breznianskych národovcov II.
Čipkovci, Čipkayovci, Csipkayovci: Takí, aj onakí

Príbehy nielen breznianskych národovcov III.
...

Predchádzajúce časti:

Príbehy nielen breznianskych národovcov I.
Kuzmányovci: Od farárov k inžinierom, bankárom a obchodníkom

Príbehy nielen breznianskych národovcov II.
Čipkovci, Čipkayovci, Csipkayovci: Takí, aj onakí

Príbehy nielen breznianskych národovcov III.
...

Predchádzajúce časti:
Príbehy nielen breznianskych národovcov I. | Kuzmányovci: Od farárov k inžinierom, bankárom a obchodníkom

Príbehy nielen breznianskych národovcov II. | Čipkovci, Čipkayovci, Csipkayovci: Takí, aj onakí

 

„Pri pátraní po potomkoch sa totiž ukázalo, že niekedy...

„Pri pátraní po potomkoch sa totiž ukázalo, že niekedy jablko padlo ďaleko od stromu a že z detí národovcov sa stali maďaróni“, hovorí na okraj pripravovanej knižky s názvom Výtečníci breznianski z 2. polovice 19. storočia jej autor Samuel Brečka. Vysokoškolský profesor, novinár a výskumník sa v nej vracia do svojho rodného Brezna. V prvej časti knihy sa venuje krajine,...

Stránky

Autor

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984