Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Archív článkov

Básnik, dramatik a prozaik Peter Gregor (1944 – 2014) členil svoje spisovateľské aktivity do vyššie uvedených oblastí, pričom podstatnú časť svojho tvorivého nasadenia predsa len venoval poézii, či už satirickej alebo vážne mienenej, hoci jeho životný postoj bol väčšinou nevážny, ironický či sebaironický. Tiež bol známy ako naozajstný bohém, nebolo v tom gesto či...

Etela Farkašová: Paralely a prieniky | Aldous Huxley: Prekrásny nový svet | Veronika Salminen: Putin. Nezkreslená zpráva o mocném muži a jeho zemi | Konrad Paul Liessmann: Hodina duchů. Praxe nevzdělanosti. Polemický spis | Margrit Kennedyová: Occupy Money. Abychom v budocnosti my všichni byli vítězi

Etela Farkašová: Paralely a prieniky     
              ...

Jaroslava Čejku som spoznala kedysi dávno na autorskom večierku. Bolo to vo Vysokých Tatrách na Wolkrovej Polianke, vyšiel na scénu a pripomenul mi Majakovského. Výzorom i poéziou. „Oslovují mně soudruhu...“ spustil ironicky.

Zapamätala som si iba ten úvodný verš – lebo bol paradoxný v básni nabitej erotikou. Taká je aj jeho románová epopeja...

Známy publicista, spisovateľ a redaktor Literárneho týždenníka Pavol Dinka vydal po trojročnom úsilí novú publikáciu, opäť spätú s jeho rodiskom – Skalicou. Ide o vyše päťstostranovú knihu Skalické búdy s podtitulom Príbehy o vinohradníkoch a víne (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015). Ide o graficky mimoriadne vybavenú publikáciu, o čo sa zaslúžil...

„Hoci Piketty vo výskume nerovnosti potvrdil v mnohom Marxa, na školách sa nikde neučí víťazný ekonomický model čínsky: spoločenské vlastníctvo štátu a podnikavosť  úspešných. Demokracia  a sloboda bola, je a bude iba pre bohatých úspešných. Internet prináša aj slobodu aj dystópiu.“
Andrej Ferko, spisovateľ, scenárista, dramaturg a matematik v rozhovore V službe...

Ako je všeobecne známe, posledné prózy, ktoré publikoval Vladimír Mináč, vyšli v prvej polovici 60-tych rokov – Nikdy nie si sama (1962), Záznamy (1963) a Výrobca šťastia (1964). Následne sa venoval už len esejistike a kultúrnej publicistike. Za určité prekvapenie možno považovať skutočnosť, že Mináč v r. 1957 pripravil pre vydavateľstvo Slovenský spisovateľ zbierku próz...Výber článkov za mesiac september suplujúci tlačený almanach: Septembrový výber. Prehľad článkov uverejnených v Slove v októbri 2015 nájdete tu: Prehľad október 2015.MIMOCHODOM

FERDINAND VRÁBEL: Hyeny chcú vojnu (14. 10.)

ESEJ

VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ: Prokletí majdanismu (31. 10.)

DVESTOROČNICA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

VIKTOR TIMURA: Kontexty problematického...

Táto útla knižka do vrecka s ilustráciami Alexeja Kľukova prelomila tabu. Svojho času vychádzali Leninove spisy v masových nákladoch, potom boli vyhadzované z knižníc a o ich autorovi sa jednoducho v slušnej spoločnosti nemalo hovoriť. Ruské impérium pretrvalo sedemdesiat rokov po poprave dynastie, pričom politické zriadenie sa na monarchiu dosť podobalo. Napokon Brežnev...

V dňoch, v ktorých sa postupne blíži úplné zrušenie embarga, ktoré uvalili USA v roku 1961 na obchod s Kubou, dostal sa mi do rúk štvrtý diel vydania novinárskych článkov Gabriela Garcíu Márqueza, ktorý vyšiel v Kolumbii v marci 2015 pod názvom  Za slobodnú novinársku činnosť. Obsahuje dvadsaťosem spisovateľových  novinárskych príspevkov rôznorodého zamerania...

„V druhej polovici 20. storočia sa knihy ilustrovali v bývalom Česko-Slovensku celkom inak, ako bolo dovtedy zvykom na Západe.  U nás ich ilustrovali najvýznamnejší výtvarníci, maliari, grafici, ilustrátori. Na Západe sa ilustrácia vnímala skôr ako úžitková, remeselná disciplína, ako výtvarný doplnok k textu. Aj preto určite nie je náhoda, že BIB vzniklo práve v ...Prehľad článkov uverejnených v Slove v októbri 2015 nájdete tu: Prehľad október 2015. Výber článkov za mesiac september: Septembrový výber.
24. 11. – 30. 11. 2015

Tulsi Gabbardová: „Druhá fronta“ očima americké kongresmanky (24. 11.)

Michal Frič: Čo (ne)viete o TTIP (24. 11.)

František Mach: Svätý Urban, ochraňuj vinohradníkov (24. 11.)
...

Rudolf Belan: Zväzáci (1945 – 1970) | Pavol Dinka: Skalické búdy – príbehy o vinohradníkoch a víne | Jozef Čertík, Katarína Vavrová: Štúrovci. Najkrajšie básne, prózy a články | József Demmel: Ľudovít Štúr | Ian Birchall: Rebelův průvodce Leninem

Rudolf Belan: Zväzáci (1945 – 1970)
 

Autor, bývalý vrcholový funkcionár mládežníckeho a ...

Prozaik strednej generácie Balla (1967) je už skúseným a dostatočne etablovaným autorom v súčasnej slovenskej literatúre. Jeho najnovšou prózou je román kratšieho rozsahu (143 strán), ktorý by sme mohli teda označiť možno nie celkom korektným pojmom „malý román“, nazvaný Veľká láska (Koloman Kertész Bagala 2015). Samotný názov i jasnočervená obálka knižky by mohli...

Kto je Jozef Banáš, vie každý. Veď predsa otec Adely. Ale kto je teda naozaj Jozef Banáš? Najodvážnejšie charakteristiky tohto muža sú tie anonymné. Zväčša necitovateľné.

V najnovšej knihe fejtónov Dementi jednu od JaroXYZ Jozef Banáš predsa len cituje: „... jeho meno som zaregistroval už v súvislosti s výzvou ukončiť vojnové štvanie...“, a ...