Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Archív článkov

Dňa 10. februára 2016 bola v Univerzitnej knižnici vernisáž výstavy Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920). Po nej nasledovala diskusia, na ktorej vystúpili: PhDr. Miroslav Pekník, CSc. z Ústavu politických vied SAV, PhDr. Ferdinad Vrábel z Nadácie M. R. Štefánika, PhDr. Peter Zelenák, CSc. z Filozofickej fakulty UK a doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. z Masarykovej...

Dňa 28. januára mal  v priestoroch ASA prednášku Oskar Krejčí na tému Geopolitika Číny.
Podujatie moderoval Martin Muránsky. Z prednášky a následnej diskusie prinášame
videozáznam, ktorý pripravil Ján Ruman.