Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov

Videozáznam prezentácie knihy Ivan Laluha a kol. Dubček, jeho doba a súčasnosť, ktorá za účasti viacerých autorov bola 19. mája 2015 v Malom kongresovom centre Vydavateľstva SAV VEDA. Moderoval PhDr. Miroslav Pekník, CSc. riaditeľ ÚPV SAV.
Videozáznam Michael Augustín.
 

Ivan Laluha a kolektív: Alexander Dubček - jeho doba a súčasnosť
 ...

V stredu 20. mája 2015 ekonóm Marián Vitkovič uvedol novú knihu Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov z edície Pohľady za horizont – Andrew Farlow: Kolaps a jeho dôsledky. Príčiny a dôsledky globálnej finančnej krízy. Podujatie moderoval Roman Michelko, riaditeľ Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov. Prítomný bol aj prekladateľ publikácie Mário Polónyi....

Marek Hrubec a František Škvrnda predstavili knihu nemeckého profesora Bernharda Sutora, ktorá vyšla v češtine pod názvom Od spravedlivé války ke spravodlivému míru? Podujatie, ktoré bolo 12. mája 2015, moderoval Ladislav Hohoš.
Pripravili: Univerzitná knižnica v Bratislave, Ústav politických vied SAV, Futurologická spoločnosť na Slovensku a Klub Nového slova.
Videozáznam: Michael...

V Malom kongresovom centre SAV v Bratislave bola 29. 4. 2015 prezentácia knihy Ľuboša Blahu (ed.): Európsky sociálny model – čo ďalej?

Knihu uviedol Dr. Miroslav Pekník, riaditeľ Ústavu politických vied SAV.
Panelisti:
PhDr. Ľuboš BLAHA, PhD.,
prof. PhDr. Svetozár KRNO, CSc.
doc. PhDr. Jozef LYSÝ, CSc.,
doc. Mgr. Martin MURÁNSKY, Dr.,...