Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov

V pondelok 23. marca bola v Bratislave Konferencia k 110. výročiu narodenia Laca Novomeského. Prinášame informáciu o jej priebehu a ako aj zvukový záznam jednotlivých vystúpení. Pripravené texty, ktoré väčšinou vystupujúci dopĺňali a rozvíjali (prípadne krátili), budú uverejnené v online zborníku; ten bude po skompletovaní prístupný na Slove....

Informačná spoločnosť, očakávania a hrozby bol názov prednášky doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD., mimoriadneho profesora, vedúceho Katedry informatiky Fakulty matematiky,  fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Podujatie, ktoré sa konalo 26. februára 2015, pripravili Klub Nového slova, Inštitút ASA, Ústav politických vied SAV a Futurologická spoločnosť na Slovensku....