Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Archív článkov

Ivo Šebestík píše v časopise !Argument o tom, jak se v dnešní mediální a politické debatě chybně a nesprávně používá pojem „neomarxismus“ jako součást snah zdiskreditovat levici a také Karla Marxe.

V poslední době se stále častěji objevuje snaha označovat současné evropské „elity“, které napomáhají rozředění evropské kultury extrémně pojatým multikulturalismem, jako...


My, kdož si pamatujeme cenzurou uzavřený prostor pro svobodné vyjadřování názorů, můžeme sledovat s jistým smutkem, že opakem uzavřenosti se stal nepřehledný chaos bez ustání ze všech stran pršících sdělení, hodnocení, uznání a zneuznání, názorů a kvazinázorů, myšlenek a smyšlenek, cílených útoků, urážek a invektiv.

Veřejný prostor...

Autor