Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Archív článkov

Slovenská chudoba si od veľkej reštaurácie kapitalizmu žije svoj nekonečný príbeh. Generácia tých, čo zažili plnú zamestnanosť, vychovali ďalšiu, aby sa denne prizerali na každodenné živorenie svojich detí a vnúčat.

Pravda je, že Slovensko je z dvoch tretín „hladová dolina“, a to som ešte optimista. Situáciu ďalej zhoršuje fakt, že aj šťastlivci, čo si v ...

Zoštátnenie materskej spoločnosti SPP bol správny krok. Na Slovensku je približne 1,4 miliónov plynofikovaných domácností (75 percent). Priemerný účet domácností za plyn je 68 eur mesačne. Je pravdepodobné, že z pozície štátneho podniku v zastúpení vlády Slovenskej republiky ako majoritného vlastníka SPP bude väčší priestor na vyrokovanie výhodnejších podmienok dodávok...

Populárnou témou pri diskusiách o príčinách pretrvávajúcej krízy a celospoločenskej devastácie sa na čelo hitparády dostalo konštatovanie, že podstatou problému dnešnej civilizácie v úpadku je kríza elít alebo dokonca kríza morálky.

Považujem to skôr za intuitívne hodnotenie, ktoré otvára viac otázok, ako ich rieši. Kto má byť tá elita, kto ju...

Autor