Reklama
Reklama

Archív článkov

Jak zvláštní? Mám se dát do psaní řádek pro slovenské Nové slovo o prvním dobyvateli kosmu – o Juriji Gagarinovi. O jeho letu do kosmu. A to v  situaci, kdy se poměry na planetě zcela obrátily z nohou třeba na hlavu. Z někdejších přátel na věčné časy jakoby se nyní od rána do večera klubali nepřátelé na život a na smrt.

Kolik mých novinářských...

„Dnes je jedinou výrobnou silou ľudský duch. Musí byť vzdelaný, ale aj kultivovaný, inak nebude mať vzťah k druhému človeku. Ak sa nebudeme kultivovať, doplatíme na to,“ varuje spisovateľ Ladislav Ballek. „Svet priveľmi myslí na trh a nemyslí na ľudí. Obávam sa preto, že kríz bude čoraz viac. Keď prepukne kríza v kultúre, onedlho prenikne do všetkých ostatných oblastí...

V článku k jubileu dvojnásobného prezidenta SR Svieži osemdesiatnik Ivan Gašparovič jeho autor Štefan Nižňanský uviedol: „Od roku 1990 pôsobil ako generálny prokurátor ČSFR, a to do roku 1992, keď ho najskôr v Prahe prezident ČSFR Václav Havel po intrigách odvolal, aby ho nedlho potom v Bratislave zvolili za predsedu Slovenskej národnej rady.“ Práve o tom odvolávaní je ukážka z pripravovanej...

Odkladám rozpracovaný rukopis knihy o ňom a hľadím na túto snímku fotografky Janky Birošovej. Akoby aktuálne patrila práve k dnešku. Ku dňu, kedy emeritnému prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi volala „Osemdesiatka“... Zrelá, no duchom stále mladá, vitálna, pracovitá, skromná i vtipná. Presne taká, ako je on – dnešný jubilant. K jeho menu i osobnosti bytostne prislúchalo...

Dvojaký meter za živa, dvojaký po smrti. Verejnoprávne médiá si odchod bývalého ministra financií Františka Hajnoviča podľa mne dostupných informácií ani nevšimli. Hospodárske noviny a niektoré iné médiá zverejnili stručnú správu, ktorú vydalo Ministerstvo financií SR, Pravda ju trochu rozviedla a kvalifikované odborné zhodnotenie prínosu Františka Hajnoviča priniesli...

Nemožno povedať, že by sa na Slovensku začala rozvíjať ekonómia (ekonomické vedy) s nejakým markantným oneskorením za porovnateľnými krajinami. Niektorí autori dosiahli aj významné vedecké výsledky (už v 18. storočí). Spomenieme z nich aspoň štatistika a ekonóma Martina Schwartnera (1759 – 1823), národohospodára Gregora Františka Berzevitzyho (1763 – 1821) a profesora...

V Dome smútku v Prešove bola dnes posledná rozlúčka s hercom Jozefom Stražanom. Uverejňujeme text, ktorý pani Marína poslala do Prešova; titulok Slovo.


Fotozdroj: djz.sk

Jožo sa radí po bok mojich chlapcov ako Mico Huba, Ďuso Pántik, Karol Machata či Elo Romančík, ktorí mali na to. Mali na to stvárniť a prežiť všetku škálu od...

Nezastupiteľný básnický priateľ mnohých čitateľov, ktorý má v ich duchovných príbytkoch svoj trvalý domov, teda Miroslav Válek, ponúka aj toto: S diablom sa miluj v matnom svetle sviec,/ nech narodí sa lož./ Veď čo je lož?/ Len pravda s kratšou nohou.

A tuším, ba som takmer presvedčený, že vari každý čitateľ, vnímajúci polemický a ironický...

„Zomrel strieborný olympionik z Tokia Anton Urban,
Slovanista a reprezentant. Bola to legenda čs. futbalu.“
Týmito slovami poskytol Ľuboš Jurík Slovu
reportážny rozhovor s Antonom Urbanom,
ktorý vyšiel v reprezentatívnej knihe
Ľuboš Jurík SLOVAN DO TOHO!

Vydavateľstvo Matica slovenská 2020.

 

Ánton Urban, svedomitý obranca, tréner...

V rokoch 2015 – 2019 putovali po Slovensku prevažne na stredných školách rôzneho typu – gymnáziách a odborných školách – dve výstavy. Obsahom prvej výstavy boli témy o  1. svetovej vojne, česko-slovenských légiách, vzniku Česko-Slovenska a o jeho osudoch až do jeho zániku v roku 1992. Druhá výstava sa zaoberala životom a dielom Milana Rastislava Štefánika. Okrem pomoci...

V nedeľu večer (21. 2.) pri zhliadnutí hraného dokumentu Slovenský panteón mi zostalo strašne smutno a potom som sa normálne rozplakala. Nevedela som si odpovedať na otázku, ako je možné v demokratickej krajine, vo vyspelej, kultúrnej a slušnej spoločnosti vyrobiť a pustiť na obrazovku verejnoprávneho média taký paškvil, také primitívne falšovania našich dejín. Bez...

Slovenské dejiny nielen 19. storočia poskytujú našim umelcom pomerné široký okruh tém, ktorými sa oplatí zaoberať. Sú však obdobia, ktoré možno, ale i treba, považovať za kľúčové, ak začneme uvažovať o tom, kedy a čo formovalo Slovensko a Slovákov ako výrazné a moderné etnikum, nestrácajúce sa v stredoeurópskom priestore. Takým obdobím boli nesporne tie už neraz omieľané...

Mám chuť napísať petíciu a požiadať večnosť, aby nám vrátila Ľuba Petráka. Dôvodov mám neúrekom. Skĺbil prácu starostu, poslanca, poslanie otca, manžela. Politik, ktorého vizitkou bola skromnosť a pracovitosť. A predovšetkým priateľ s nadpriemernou náložou ľudskosti. Poslanec a odborník, pre ktorého bola škola stále chrámom vzdelania, a nie výťahom k moci. Z hlbín času...

„Maliar, ktorý sa nedokáže oslobodiť od vplyvu predchádzajúcej generácie, si sám kope hrob... No ak je citlivý, nikdy s ňou nedokáže stratiť spojenie. Vo svojom diele bude stále nachádzať jej prínos. Či chce, alebo nechce. Rozhodujúce je, aby sa tohto vplyvu dokázal zriecť, ak chce prísť s novou inšpiráciou.“  
(Matisse, H.: Umění rovnováhy. Praha, Československý...

Bolo to dávno, pradávno, v krásnych rokoch 60-tych, keď mladý absolvent ekonómie vystavoval svoje karikatúry v legendárnom V-klube. Neskôr ho predstavilo na svojich stránkach legendárne Echo bratislavských vysokoškolákov, aby sa vzápätí stal legendou na stránkach legendárneho Kultúrneho života a legendárneho Roháča. Otvorenosť doby a mysle mu priala a tak týždeň čo...

Dňa 23. januára 2021 opustil MUDr. Augustín Španitz, CSc. po ťažkej chorobe vo veku 68 rokov rodinu, priateľov, kolegov a svojich pacientov. So zákernou chorobou statočne bojoval, nepoddával sa jej, ale napriek maximálnemu úsiliu lekárov svoj boj napokon prehral.

Narodil sa 31. mája 1952 v Bratislave. Detstvo prežil v Leviciach, ale do Bratislavy sa po maturite opäť vrátil na...

Pred tridsiatimi rokmi, 27. januára 1991,
zomrel v Bratislave básnik Miroslav Válek.

Miroslav Válek (narodil sa 17. júla 1927  v Trnave) patrí dodnes medzi najčítanejších a najobľúbenejších slovenských básnikov. Jeho básne „bodujú“ na Internete aj na Facebooku. A aj v Slove, Novoročnú chvíľku poézie z 31. decembra 2013 Miroslav Válek: Zima a iné básne do dnešného dňa siotvorilo 55 ...

Ivan Sulík sa narodil 29. januára 1943, sedemdesiatych ôsmych narodenín sa nedožil, zomrel 14. januára 2021. Uverejňujeme rozlúčkovú reč jeho suseda, vzhľadom na koronovú situáciu uverejnenú na stránke martam,sk.

Milí naši.

Dnes ste zažili ďalší ťažký deň. Čas, ktorý teraz žijeme nám nedovolil, aby sme mohli...

„Trvám na tom, že za mnou musí byť čosi vidieť. Ako keď umyjem okná a mám výborný pocit, že sú čisté vďaka mojej práci... Ja som k šťastiu nepotrebovala víťazstvá, medaily, preteky. Stačilo mi, ak som denne trénovala a večer si mohla povedať, to teda bol tréning!“ povedala mi raz dáma, ktorú titulok vystihuje ako málokoho. A nie iba preto, že je držiteľkou najdlhšie platného svetového rekordu v...

Prvé tohoročné číslo dvojtýždenníka Bojovník prinieslo exkluzívny rozhovor s národnou umelkyňou Máriou Kráľovičovou pod titulkom Aj Sládkovičova Marína mala ľanové vlasy a blankytné oči; so súhlasom redakcie ho sprostredkúvame aj čitateľom Slova.

Dva mesiace po skončení druhej svetovej vojny Slovenské národné divadlo vypísalo konkurz na prijatie nových hercov...

Bolo by prehnané očakávať od hraného filmu plného trikov historicky presné životopisné údaje a stopercentnú vernosť historickým faktom. Film Cesta do nemožna v mnohom pripomína filmy Karola Zemana a je poňatý aj ako pocta zakladateľom kinematografie. Triky sú kombinované hranými scénami a dobovými dokumentárnymi fotografiami a zachovanými krátkymi zábermi zo Štefánikovho...

Nemal rád veľké slová. Pri jeho mene sa objavuje, že bol nestorom lužicko-srbského filmu. Bol. S filmom začínal ako spoluautor lužickosrbskej klasiky Struga – obrazy krajiny (1972). Založil Srbskú filmovú skupinu pri DEFA štúdiu Drážďany v roku 1980, kde nakrúcal dokumenty o živote tejto menšiny v Nemecku. Portréty osobností, zvyky, ľudovú kultúru, problémy migrácie, ale...

Dnes, 30. decembra 2020, bola posledná rozlúčka s novinárom Milanom Blahom. Uverejňujeme reč, ktorá odznela pri smútočnom obrade v Bratislavskom krematóriu.

Milan Blaha sa narodil 23. septembra 1945 v Dubovciach, okres Skalica. Celý život si ponechal silné puto k Záhoriu. S rodičmi sa síce presťahovali do Bratislavy, no ako dieťa chodieval do Duboviec na...

„Nech nikto nehľadá v mojich figúrach známe, žijúce osoby. Každá moja figúra som ja a vo mne všetci tí malicherní ľudia, s chybami a nedostatkami. Človek je najdokonalejší tvor na svete, ale diela človeka sú najnedokonalejšie.“

Foto: Wikipedia.org

Takto charakterizoval svoju tvorbu významný slovenský spisovateľ Janko Jesenský, ktorý...

Laco Novomeský sa narodil 27. decembra 1904. Uplynulé dni ukázali opäť dilemu, pred ktorou stál asi celý život aj Laco Novomeský. Básnik a politik, ktorý detailne poznal slávu umelca i pominuteľnosť politických pozícií. Zažívame paradoxnú povahu konformity, ako neschopnosti „preložiť“ osobnú ťažkosť do politického jazyka. Bývali časy, kedy v politike rozhodovali programy...

Stránky

Autor