Reklama
Reklama

Archív článkov

Po revolučných deväťdesiatych rokoch minulého storočia prešiel slovenský vidiek a osobitne poľnohospodárstvo rozsiahlymi zmenami, ktoré sa okrem iného prejavili na poklese životnej úrovne vidieckeho obyvateľstva. Zo sebestačnej poľnohospodárskej veľkovýroby na Slovensku sme zaznamenali  vysoký prepad výroby či už rastlinnej alebo živočíšnej. Majetok poľnohospodárskych...