Reklama
Reklama

Archív článkov

Prof. Ivan Laluha sa trvalo zaoberá rokom 1968 a to aj na pôde Ústavu politických vied SAV pod vedením Miroslava Pekníka. Bol aktívny v zahraničnopolitickej oblasti na parlamentnej pôde po roku 1989 s vyvrcholením v roku 1992 pri vyhlásení slovenskej zvrchovanosti. Je nielen svedkom, ale aj historikom. Spája v sebe nielen bezprostrednosť zážitku, ale aj odstup a nadhľad...

Film Odtajnené dokumenty Varšavskej zmluvy odvysielaný na kanáli Rossija 1 ruskej štátnej televíznej spoločnosti vyvolal oficiálne protesty na Slovensku a vzápätí v Čechách. SNN požiadali o rozhovor politika a vedca, vedúceho autorského kolektívu projektu Ústavu politických vied SAV Alexander Dubček, jeho doba a súčasnosť, prof. Ivana Laluhu....