Reklama
Reklama

Archív článkov

Marina Čarnogurská sa narodila 11. 6. 1940 v Bratislave. Po absolvovaní strednej školy (prvé roky v Kežmarku a posledné dva roky v Bratislave, s maturitou v roku 1957 na gymnáziu na Grösslingovej ul.) mala ďalších šesť rokov z kádrových dôvodov nepovolené vysokoškolské štúdium. V tom čase externe absolvovala strednú zdravotnícku školu s maturitou, odbor detská sestra, a ...