Reklama
Reklama

Archív článkov

„Smutná správa sa tentoraz spred prahu letných prázdnin šírila slovenskými dolinami prečudesne placho, utajenejšie ako chýr o jesennom odlete lastovičiek. Jaroslav Hlinický odišiel ticho a nenápadne, lebo si to presne takto želal,“ začal svoju spomienku Odišiel najlepší televízny riaditeľ... uverejnenú v Slove 2. augusta Štefan Nižňanský. Osobnosť Jaroslava Hlinického chceme čitateľom Slova...

Čaro rozprávok  je v príbehoch. Keď to, čo sa deje, tečie ako rieka. Od prameňa. Náhlivo, búrlivo, rozvodnene, až napokon pokojne ústi do mora. Čo bolo, kto kde kedy bol, komu sa čo stalo. Až zazvonil zvoniec… neodmysliteľný  koniec. V poučení z poznaného, zažitého, že dobro zvíťazi nad zlom. Preto rozprávky,  bez ohľadu na vek, máme všetci tak radi. Nedajú sa nedočítať...