Reklama
Reklama

Archív článkov

Nedá mně to. Neuvěřitelné množství článků, komentářů a vyjádření k současné celosvětové pandemii koronaviru, publikované mnohdy (i se zcela protichůdnými názory) odborně fundovaných autorů…, mě vedlo k napsání této glosy.

Nyní je v našich končinách až neuvěřitelně vysoký počet „tak zvaných“ epidemiologů, virologů a imunologů, kterým je...

Před 30 roky, 28. prosince 1989, byl Alexander Dubček, na 20. schůzi nejvyššího zákonodárného sboru, tehdy ještě společného státu, zvolen předsedou Federálního shromáždění ČSSR.

Volba byla velmi jednoznačná. Měla několik zvláštností. Doba bezprostředně po „sametové revoluci“ přinesla velkou transparentnost hlasování. Volba byla prováděna...

*    Podle komerčního mediálního serveru NEWTON Média, a.s. zmínilo Karla Gotta v době od 01.10.2019 do 05.10.2019  jen v České republice celkem 5310 mediálních titulů!

*    Vlastních článků a vyjádření je skutečnosti mnohem více, protože v uvedené statistice NEWTON Média a.s. nezohledňují  „duplicitu“ – to je situaci, kdy je stejný  článek,...

Je zřejmé, že prezidentské volby na Slovensku sledují i sousední země. Přes Bílé Karpaty, především směrem k slovenské metropoli Bratislava, jsou čas od času „vysílány“ komentáře a názory českých osobností k připravované prezidentské volbě.

Zprvu, ještě na podzim minulého roku, byl prezentován názor (či spíše očekávání), že podruhé bude...

Komunisté byli v době do roku 1989 kritizováni za nadměrné „svatořečení“ některých významných výročí. Nebyl to jen Únor 1948 nebo VŘSR, ale po sametové revoluci si „své schytaly“ například i oslavy MDŽ, které byly ale vyhlášeny svátkem už před I. světovou válkou (Kodaň – rok 1910), tedy více než deset let před vznikem KSČ (1921) a ještě více než KSS (1939).

...
Československo, protektorát Čechy a Morava, ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR… (do přímých voleb prezidenta, které jsou dostupné na webu www.volby.cz).

Video of Dotazník pro Václava Pecku / prezidentské volby 2018

Dotazník pro Václava Pecku / prezidentské volby 2018
Zdroj: KOLEKTIF

Za stoletou existenci našeho státu ale proběhlo více...