Reklama
Reklama

Archív článkov

Do portfólia neveľkého počtu monografií o slovenských hudobných skladateľoch pribudla koncom minulého roka kniha Zdenko Mikula (1916 – 2012) Rád som žil a tvoril. Stalo sa tak zásluhou autorského kolektívu pod vedením Marianny Bárdiovej, publikácia vyšla v produkcii Akadémie umení v Banskej Bystrici. A tak je v roku storočnice narodenia tohto hudobného skladateľa k ...

V týždni od 14. do 18. marca 2016 sa konal jubilejný, XX. festival Literárna Banská Bystrica. Jeho začiatok sa viaže na predčasný a definitívny odchod výrazného básnika Mikuláša Kováča (1934 – 1992), ktorý v meste pod Urpínom zanechal nezmazateľnú stopu v podobe úžasného básnického diela, spoločensko-kultúrnej činnosti, intelektu s jasným posolstvom potreby ľudskosti,...

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici sídli v historickej budove župného domu, ktorá poskytuje pestré možnosti multikultúrneho využitia. Priestory v nej našla aj Galéria v podkroví, ktorá si získala medzi výtvarníkmi dobrú povesť pre svoje profilovanie –prezentuje najmä umeleckú tvorbu domácich autorov. Začiatok tohto roka sa niesol v znamení životného jubilea (75....

Osobitné postavenie Robotníckeho domu v Banskej Bystrici naznačuje skutočnosť, že ako jediný spomedzi ostatných na Slovensku bol zaradený do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Stalo sa tak 22. novembra 1971 po jeho rekonštrukcii a zveľadení, kedy bola zároveň na budove osadená pamätná tabuľa (autor Ladislav Snopek).

Robotnícky dom v Banskej Bystrici pred...

Autor