Reklama
Reklama

Archív článkov

Pre slovenské výtvarné umenie ide o výnimočného autora, ktorý nie raz prekvapil svojou mnohovrstevnosťou. No napriek všetkému – z teoretického hľadiska – vyskytuje sa okolo neho jeden nedostatočne analyzovaný problém, ba aj konflikt. Je to naozaj zložité, lebo na Slovensku vo výtvarnej teórii o slovenskom výtvarnom umení málokto dosiaľ vie, čo je to slovenské výtvarné...

I.

Dňa 25. októbra 2018 sa uskutočnilo v Dvorane Ministerstva kultúry SR slávnostné spomienkové protokolárne podujatie, na ktorom si predstavitelia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Matice slovenskej, Klubu Nového slova a Klubu výtvarných umelcov a teoretikov pripomenuli 100. výročie vzniku Československa. Podujatie uviedol predseda Slovenského zväzu...

Vďaka koncentrovanému úsiliu autora, a po jeho skone v čase „duklianskeho“ konfliktu aj rodiny sochára Jána Kulicha, vznikla stála expozícia na Ľupčianskom hrade (2013) a v roku 2015 aj Galéria Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine, rodisku umelca. Od 3. mája tohto roku ponúka GJK nový tvar svojej stálej expozície. Doterajšiu folklórnu zameranosť prezentuje v súčasnosti ako...

Dňa 19. apríla 2018 sa konalo pojednávanie na Okresnom súde Bratislava II ako miestne príslušnom súde, ktorý pojednával o žalobe rodiny pozostalých po autorovi, národnom umelcovi, akad. sochárovi Jánovi Kulichovi voči Vojenskému historickému ústavu v Bratislave. Rozhodlo o tom, že: „Žalovaný je povinný odstrániť neoprávnené zásahy a uviesť dielo do pôvodného stavu.“...

V závere minulého roka, 8. decembra 2016, Ústredná rada Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov posúdila a schválila svoju reprezentatívnu stálu expozíciu venovanú národným a pokrokovým tradíciám, vrátane formovania a vývinu protifašistických organizácií na Slovensku po oslobodení.

Slávnostné otvorenie expozície sa uskutočnilo 20. decembra 2016. V ...

Ivan Schurmann sa narodil 28. júna 1935 v Bratislave. Študoval na Strednej škole umelecko- priemyslovej, ktorú absolvoval v roku 1955. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, a to v oddelení voľnej grafiky a ilustrácie u prof. Vincenta Hložníka. Štúdium ukončil v roku 1961, pričom spolužiakov mal naozaj pozoruhodných – Gergeľová, Bombová,...


V podvečer dňa 14. júla 2016 otvorili v Slovenskom dome v Prahe výstavu jedného z najvýznamnejších žijúcich slovenských výtvarných umelcov doc. akad. maliara Stanislava Harangozóa. V Prahe vystavoval už nie raz, no teraz ako reprezentant slovenského umenia v čase predsedníctva SR v Rade EÚ, ako aj v čase blížiaceho sa svojho životného jubilea, sedemdesiatich rokov...

Výstavu venovanú 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra v premiére uviedla v rodnom kraji tejto významnej osobnosti našich dejín Galéria Regionart v Prievidzi (16. jún – 17. júl 2015). V súčasnosti je inštalovaná vo výstavných priestoroch Stredoslovenského múzea v Thurzovom dome v Banskej Bystrici. Slávnostná vernisáž sa uskutočnila dňa 21. júla 2015, výstava v Banskej...

Počas ústredných osláv 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny 8. mája 2015 otvorili v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši výstavu, ktorá potrvá do 23. mája 2015.

Ľudovít FULLA: Poslovia mieru, farebný linoleoryt 1959, 33, 1 x 40 cm


Výstava sa koná pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica, predseda SZPB Pavla Sečkára a...

Dňa 15. marca tohto roku v skorých ranných hodinách dotĺklo srdce hrdého človeka. Uzavrelo sa dielo a údel nesporne svetoznámeho, výnimočného slovenského sochára, majstra Jána Kulicha. O zosnulom bez príkras a spravodlivo platí – opustil nás človek, ktorý naplnil svoje poslanie a svoj sen, umelec svojho národa, umelec svojho ľudu....Z bulletinu k výstave.

Z vernisáže v Banskej Bystrici, zľava primátor mesta Vladimír Gogola, Jana Borguľová, kurátor výstavy PhDr. Ladislav Skrak a predseda SZPB Pavol Sečkár.

Akad. sochár Mikuláš Palko pri dielach zosnulého súpútnika, grafika Marcela Dúbravca.

Výstavy originálov výtvarných diel k 70. výročiu Slovenského národného povstania sa konajú,...


Od 24. júla 2014 je v Slovenskom inštitúte v Prahe výstava originálov výtvarných diel pod názvom Dubay-Dubayovci, Pozdrav Prahe venovaná 70. výročiu Slovenského národného povstania. Výstavu usporiadal renomatívny Klub výtvarných umelcov a teoretikov v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Pri príležitosti významného výročia zverejnili...Ako prvú sme 27. júna 2013 otvorili  na Ľupčianskom hrade stálu expozíciu diela národného umelca, prof., akad. sochára Jána Kulicha, ako aj príležitostnú výstavu ako výber jeho diel venovaný cyrilo-metodským podnetom a významným osobnostiam slovenského literárneho vývinu. Vernisáže sa zúčastnili exprezident SR Rudolf Schuster, predseda Bansko-bystrického...