Reklama
Reklama

Archív článkov

 
                                                  Vyšlo na Nezávislí 22. septembra 2015 

Latinskoamerickým svetom otriasa posledné dni cesta pápeža Františka na Kubu. Svet obleteli fotografie hlavy katolíckej cirkvi s vodcom kubánskej revolúcie Fidelom Castrom. Koľké vrúcne objatia, stisky rúk, slová úcty a úsmevy... Ide naozaj, tak ako uvádzajú...

Štúdia vyšla vo vedeckom periodiku Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, Studia Politica Slovaca, ročník VIII. č. 1 / 2015, s. 73 – 92

Dostupné online na  http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=eb27623f-ffa9-4979-bd39-154c7c62ec94&articleid=bbbfbab6-8755-4444-accc-cac4ab51f21d#abbbfbab6-8755-4444-accc-cac4ab51f21d  

Summary: The study focuses on the life...

Otvorená spoločnosť, prístupná, demokratická, slobodná – tieto prívlastky súčasnosti sa za postupné desaťročia zautomatizovali a vryli sa nám pod kožu tak, akoby sme sa boli s nimi už narodili. Človek súčasnosti má potrebu zdôrazňovať pokrok a rozvíjať výdobytky slobodnej a demokratickej spoločnosti. Paradoxom je, že napriek politicky deklarovanej slobode a demokracii sa...

Na verejnom zhromaždení 25. septembra 1913 vo Flechenheime položila Róza Luxemburgová otázku, či vojna môže byť beztrestne akceptovaná. Keď dav jednohlasne odpovedal „Nikdy!“, pokračovala: „Ak od nás očakávajú, že budeme vraždiť našich francúzskych alebo akýchkoľvek iných zahraničných bratov, potom im povedzme: ,Nie za žiadnych okolností!´“

Sledujúc udalosti...
Mestom sa nesie melódia Večierky za padlých vojakov, pri pamätníkoch sa kopia vence vo farbách trikolóry, v parkoch odhaľujú busty generálov, pozostalí vojnových hrdinov dostávajú ocenenia a politické špičky prednášajú dojemné príhovory na miestach tragédií. Zdrvujúca skúsenosť prvej svetovej vojny poznačila celé generácie dvadsiateho storočia....