Reklama
Reklama

Archív článkov

Mechanismus prchajících továren byl pro kapitalistický systém velkou výhodou. Míst, kam se dá „utéci“, ale zbývá už jen málo. Znamená Kambodža konec cesty? Jestliže je kapitalismus jako světosystém na odchodu, co se bude dít dál?

Od samého začátku existence kapitalistické světoekonomiky byl jedním z důležitých faktorů zajišťujících její...

Za onoho času nad Britským impériem nikdy nezapadalo slunce. To už ale neplatí. Roku 1945 pronesl Winston Churchill slavný výrok: „Nestal jsem se premiérem Jejího Veličenstva krále, abych předsedal likvidaci Britského impéria. Právě to ale ve skutečnosti udělal. Churchill věděl, jaký je rozdíl mezi bombastickými řečmi a mocí.

Od roku 1945 se...

Spojeným státům a západní Evropě jde o to, aby měly situaci „pod kontrolou“. To ale není v jejich silách. Proto ten křik „intervencionistů“ a chození „opatrníků“ kolem horké kaše.

Není výmluvnější doklad omezenosti moci Západu, než nynější veřejný spor jeho elit o to, co mají dělat Spojené státy a také západní Evropa ve věci občanské války v ...

Tak jak se to stalo se samotným pojmem globalizace, BRICS může nakonec zůstat jen přechodným jevem.

Roku 2001 napsal Jim O’Neill, který byl tehdy ředitelem divize managementu aktiv (Asset Management) bankovní korporace Goldman Sachs, pro potřeby zákazníků své divize článek s titulem „Svět potřebuje lepší ekonomické BRICs“. Tuto zkratku...

Právě skončilo pravidelné zasedání Světového sociálního fóra (WSF), poslední dobou konané jednou za dva roky. Tentokrát se sešlo v Tunisu. Světová média hlavního proudu ho většinou ignorovala. Zúčastnilo se jej mnoho skeptiků tvrdících, že fórum ztratilo smysl; tyto hlasy je slyšet už od druhého WSF roku 2002. Zasedání bylo rozdíráno debatami o samotné struktuře WSF....

Venezuelský prezident Hugo Chávez zemřel. Světová média včetně internetu byla plná hodnocení toho, co dosáhl, sahajícími od nekonečné chvály k nekonečnému odsuzování, s jistým počtem osob zaujímajících poněkud zdrženlivější nebo dílčí stanoviska. V jednom se ale všichni shodují: že Hugo Chávez byl charismatický vůdce.

Co je to charismatický...

Samozřejmě má. Vatikán je důležitý geopolitický aktér. Tak, jako je snad pro každého na světě důležité, kdo se stane vůdcem Spojených států, Německa, Ruska, Číny nebo Brazílie, tak je pro nás všechny důležité, kdo se stane papežem. Stalin se údajně zeptal „A kolik divizí má papež?“ Ale geopolitická síla je víc než vojenská síla.

Je pravda, že...

V prosinci 2010 zažehl jediný člověk lidovou revoluci proti zištnému samovládci, za níž okamžitě následovala podobná erupce v Egyptě. Arabský svět byl ohromen a světové veřejné mínění sledovalo tyto „vzorové“ projevy celosvětových bojů za autonomii, důstojnost a lepší život s velkými sympatiemi.

Nyní, o více než dva roky později, jsou obě země...

Jedenáctého ledna poslal francouzský prezident François Hollande vojáky do Mali, nejdřív jen hrstku, ale pak tři a půl tisíce, což je hodně. Dostali za úkol bojovat proti různým islámským fundamentalistům, kteří se zmocnili severního Mali. Takovému kroku říkají Francouzi gageure – což je slovo odvozené od gage ve smyslu sázky. V podstatě to znamená pustit se do něčeho,...

Vyložil jsem už dřív, proč si myslím, že se kapitalistický systém nachází ve strukturní krizi a proč to vede k celosvětovému politickému zápasu, v němž se prosadí jedna ze dvou alternativ: buď alternativa vedoucí k nekapitalistickému systému, který si uchová všechny nejhorší rysy kapitalismu (hierarchii, vykořisťování a polarizaci), nebo alternativa vedoucí k systému založenému na relativní...

Předpovídání nejbližší budoucnosti (na rok nebo dva) je bláznovství. V reálném politicko-ekonomicko-kulturním světě dochází k příliš mnoha nepředvídatelným zvratům a odbočením. Můžeme se ale pokoušet dospět k věrohodným zjištěním ve střednědobé perspektivě (na jedno desetiletí nebo o něco víc) vycházejíce ze životaschopné teorie kombinované se solidní empirickou analýzou trendů a omezení....