Reklama
Reklama

Archív článkov

Webový časopis !Argument v svislosti s vymenovaním novej vlády Andreja Babiša priniesol ukážku zo 7. Kapitoly knihy politologa Oskara Krejčího Politická psychlógia.  Vybraná pasáž ukazuje, čo ženie niektorých ľudí do politickej kariéry a hlavné pohnutky najúspešňejších z politikov – na motívy štátnikov.

 

Populistický náhled na podstatu...

Časopis !Argument priniesol ukážku z knihy politológa Oskara Krejčího Válka, ktorú uverejnil pre jej novú aktuálnosť. Zároveň umožňuje čitateľom knihu si zdarma stiahnuť.!Argument: Válka se v našich sdělovacích prostředcích i v západní kultuře stala samozřejmostí. Každý den přináší nové zdánlivě nevyvratitelné informace o tom, že se velká válka mezi mocnostmi...

Autor