Reklama
Reklama

Archív článkov

Mária Bátorová: Medzi ideálom a ničotou | Peter Kaššák, Pavol Kršák, Ľuboš Tupý: Bomby nad Bratislavou. 70 rokov od tragédie | Kopat do žuly motykou. Rozhovory s Michaelem Hauserem | Jan Rovenský a kol.: 25 let poté. Klaus, Pithart, Rychetský a Zeman v rozhovorech o společnosti a politice | Ernesto Laclau, Chantal Mouffe: Hegemonie a socialistická strategie: za radikálně...

Literárny kritik, teoretik, editor a vysokoškolský pedagóg Valér Mikula (1949) vydal svoju ďalšiu teoretickú knihu Čakanie na dejiny s podtitulom State k slovenskej literárnej histórii (Univerzita Komenského, Bratislava 2013, spoluautorka Marcela Mikulová). Rozdelil ju do troch častí – Prehľady, Sondy, Úvahy. Čiastočne v nej nadväzuje na svoj titul z r. 1999 Nečakanie na...


Etela Farkašová: Vrstvenie času, Bratislava,
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2014, 256 strán

Čítam Etelu Farkašovú a rozhŕňam v pamäti vrstvy. Vynára sa mi z nej mladá štíhla žena s plavým krátkym bobi účesom. Má letné šaty, na krku koráliky, je decentná, stisk ruky má pevný, rovnako ako pohľad za sklami okuliarov. Ale nie to ju robí...


V priestoroch Inštitútu ASA sa v stredu 10. decembra konala prezentácia edície Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov – Pohľady za horizont, ktorej desaťročnú existenciu a jej vydavateľské počiny účastníkom priblížil riaditeľ vydavateľstva Roman Michelko.

Popri Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov a Inštitútu ASA, spoluorganizátormi...
„Keď sa niekedy dobuduje Nagymaros, vodná cesta Váh, vodné kaskády sú pripravené na to, aby sa určitých podmienok mohli lode vplávať pri Komárne do Váhu a dostať sa až do Žiliny. ... Predstavte si, aká by to bola výhoda, keby dnes vodná cesta fungovala: mali by sme možnosť spojenia s Čiernym morom, ba až Baltským. Bol by to neuveriteľný prínos pre...
„Jednoznačne zastávam názor, že scientiometrické a bibliometrické požiadavky, resp. kritériá, tak ako sú nastavené (pre pedagogické, humanitárne a spoločenské a behaviorálne vedy), nie sú a nemôžu byť prínosom pre vedu, jej rozvoj, pre rozvoj samotných škôl a aj pedagógov. Nehovoriac o tom, že niektoré výstupy môžu byť posudzované značne subjektívne,...


Prozaik Peter Pišťanek (1960), známy ako autor drsných príbehov či už z trilógie Rivers of Babylon alebo knihy Mladý Dônč, prichádza s prekvapujúcou novinkou, jemne ladenou romantickou novielkou NEVA (Slovart 2014). Už samotný názov evokuje, že miestom deja by mohlo byť niekdajšie hlavné mesto Ruska Petrohrad a skromný dej to aj potvrdzuje. Nie je to, ostatne, jeho...

Ellen Meiksinsová Woodová: Impérium kapitálu | Etela Farkašová: Vrstvenie času | Marcela Gbúrová: Roky plné výtlkov (2012-2013). Politologické glosy | Niall Ferguuson: Civilizace. Západ a zbytek světa | Paul Babiak, Robert D. Hare: Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce

Ellen Meiksinsová Woodová: Impérium kapitálu                           ...Ilona Švihlíková: Proč bychom se netěšili...

ČR se zařadila do světové ekonomiky na bázi kolonie. Ekonomika v pozici kolonie si nutně „buduje“ i odpovídající struktury. Stává se politickou periferií, která v zahraničně-politické orientaci nemá dodnes definován národní zájem, protože jen v předklonu plní zájmy upadajícího hegemona. Stává se politicky...
„Iba v Srbsku dnes žije asi 60 000 Slovákov a keby sme zverejnili, koľko toto spoločenstvo dalo svetu, najmä Srbsku a Slovensku, špičkových odborníkov v poľnohospodárstve, vo vede, v jazykovede, literatúre, umení, iste by sme boli prekvapení; je to možno aj preto, že sa toto spoločenstvo ocitlo po príchode na Dolnú zem na začiatku 18. storočia v ...Včera, 12. novembra 2014 sme v priestoroch Inštitútu ASA. uvádzali do života publikáciu Lukáša Perného Hudobná kontrakultúra na prelome 60. a 70. Rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve I. Podujatie nielen pripravili, ale pričinili sa aj o to, aby kniha mohla vyjsť: Inštitút A.S.A., Mladí sociálni demokrati, Klub Nového slova.

Bc. Lukáš...


V týchto dňoch uzrela svetlo sveta hrubá kniha, nazvaná Nezopakovateľné rozhovory,  v šedom obale. Sťaby v myšacej bundičke, ale pod ňou, už je iný svet.

Rozhovor, ako novinársky žáner, je myslím si, jedným z najťažších útvarov, pretože hociktorý iný, či je to už správa, komentár, reportáž, má svoje, teóriou dané schémy dopredu stanovené...
Alžbeta Šimonovičová: Z obrazotvornej lúky Jána Šimonoviča | Lukáš Perný: Hudobná kontrakultúra na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve | Pavol Branko: Úklady jazyka | Simon Sebag Montefiore: Jeruzalem. Dejiny mesta od založenia po súčasnosť | Zlatica Zudová-Lešková, Emil Voráček et al.: Theory and...
„V svojom živote som sa dožil troch radostí: prvá je, že Cyril a Metod sú v Ústave Slovenskej republiky, druhú radosť som zažil, keď sa ohlásili ku mne domov dvaja priatelia, z ktorých jeden bol akademický maliar Mikuláš Klimčák; prišli na víno a môj tato bol nahnevaný, že nemohol celú noc spať, keď som mu však ukázal na plakete, že toto sú tí dvaja –...


Vydavateľstvo Kalligram si dalo za cieľ pripraviť do tlače celé dielo maďarského spisovateľa Sándora Máraia (1900 – 1989) narodeného v Košiciach, Ďalšou realizovanou časťou tohto zámeru je kniha dvoch noviel pod názvom ESTERINA POZOSTALOSŤ (Kalligram 2014, preklad Jitka Rožňová). Novely autor publikoval v rokoch 1938 a 1939, čo zrejme nemožno považovať za náhodu....

Udo Ulfkotte, dřív editor Frankfurter Allgemeine Zeitung, už vyšel i česky (Válka v temnotách – skutečná moc tajných služeb,  Hrozba terorismu – islamisté a jejich tajná síť). Poslední knihu – Koupení žurnalisté. Jak politici, tajné služby a velké prachy ovládají německá média – vydal před pár dny teprve v originále (Gekaufte Journalisten. Wie Politiker, Geheimdienste...
„V časoch prevratných zmien sa menia predovšetkým vzťahy medzi ľuďmi, prudko sa láme medziľudský styk, menia sa komunikačné systémy, radikalizuje sa otázka elementárnej súdržnosti a jednoty spoločenstiev (na všetkých úrovniach). ... Potvrdzuje to aj stav našej spoločnosti, ktorá sa rozpadá na mnohé disparátne segmenty a už ich spravovanie neovplyvňujú...


E. Polák ed.: Nezopakovateľné rozhovory (zo Slova) | Slavoj Žižek: Požadujme nemožné | Vladimir Vedraško: Invaze Československo 1968 – Svědectví velitele | E. T. A. Hoffmann: Diablové elixíry        Emil Polák, ed.: Nezopakovateľné rozhovory

Kniha prináša 20 rozhovorov s našimi i zahraničnými osobnosťami, ktoré vyšli na stránkach...


Mikuláš Kočan (1946) patrí k málu slovenských spisovateľov oplývajúcich univerzálnymi schopnosťami. Svoje tvorivé úsilie realizoval najprv v poézii a potom paralelne v dráme a próze. Jeho najnovším prozaickým činom je román PÍPEŤ (Matica slovenská 2013). Uviedol ho mottom z Rabíndranátha Thákura – Noc. / Koľko je hodín?/ Odpoveď neprichádza. Hodno dodať, že veľmi...


„Claire Legendreové Pravda a láska lákají českého čtenáře na to, že děj se odehrává v Praze a kniha přináší zajímavý pohled na zastydlou antikomunistickou a nekriticky proamerickou atmosféru, která u nás dominovala ještě více než dvacet let po „sametové revoluci“.

Pravda a láska se rozvíjí v několika rovinách. Jednak je tu ono inzerované...


Majster všetkých literárnych žánrov a skutočný „homo scribens“ všetkými literárnymi i inými masťami mazaný Ľubomír Feldek sa rozhodol pomôcť aj študentom a vyučujúcim literatúry. Urobil to spôsobom jemu vlastným – do najnovšej knihy zahrnul texty, ktoré by mohli podľa neho suplovať dejiny našej literatúry od najstarších čias až po dnešok. Výsledkom tejto nezištnej...
„Diskutovanou otázkou  Slovenska je ešte vždy transformačný proces, od ktorého sa očakávalo, že vytvorí  domácu silnú kapitálovú vrstvu. V skutočnosti sa vytvoril vrstva podriadená zahraničnému nadnárodnému kapitálu. Neoliberálna koncepcia spoločnosti  samoregulujúcej úlohy trhu sa ukázala ako omyl posúvajúci spoločnosť do veľkej hospodárskej a ...

Albert Marenčin: Básnici a rebeli | Peter Dinuš, Ladislav Hohoš, Marek Hrubec a kol.: Revolúcia alebo transformácia? | Daniel Šmihula: K otázkam medzinárodných vzťahov | Tomáš Želinský: Chudoba a deprivácia na Slovensku | Milan Holub: Reportáže z centier civilizácií | Richard Watson: Budúcnosť – 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať

Albert Marenčin: Básnici a...

Všestranne tvorivo disponovaná Inge Hrubaničová (participuje na činnosti viacerých bratislavských divadiel, píše prózu, podieľa sa na zostavovaní normotvorných slovníkových jazykových publikácií) sa najnovšie predstavila knihou glos, publikovaných v denníku SME v období rokov 2010 – 2013 pod názvom Ako zjesť žabu s podtitulom Od slova do slova (Kalligram 2013).
...
„Nepatrím k typu skeptikov, čo hovoria o nejakom súmraku umenia, o tom, že literatúru vytláča internet, televízia, tablety a informatizácia spoločnosti. Práve naopak! Je to uhol pohľadu, no mne sa vidí, že knihy prežívajú nebývalú renesanciu, že kniha je protiváhou, akýmsi protipólom priveľmi razantného nástupu informačných technológií, presily...

Stránky