Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov
Všetko, čo Európe priniesli úsporné opatrenia, je špinavá kuchyňa

Po volebnom víťazstve anti-imigračných, euroskeptických strán vo Francúzsku a Anglicku v máji, mnoho liberálov neskrývalo svoj šok a znepokojenie. No v ich pobúrení a prekvapení z víťazstiev pravice bol kúsok predstieranej naivity. To, čomu by sme sa mali čudovať, je, prečo...
Výsledky voleb do Evropského parlamentu ukazují, že evropskou politiku a instituce lze velice stěží považovat za dobré. Podle výzkumu Eurobarometru z roku 2013, pouze 31 % Evropanů ještě věří v evropské instituce. V roce 2009 to ještě bylo 48 %. Navíc narůstá počet lidí, kteří pociťují, že občané opravdu nemají uvnitř EU žádné slovo. Dvě třetiny...Aktuálna kríza kapitalizmu má svoje korene už v 80. a 90. rokoch 20. storočia, keď sa spustil neoliberálny projekt extrémneho kapitalizmu. Tento projekt zahŕňal radikálne ekonomické reformy, diktované požiadavkami neoliberálnej globalizácie, a teda liberalizáciu, privatizáciu a dereguláciu. Skrátka, štát bol vykázaný z ekonomiky a iniciatívy sa chopili...
V rámci diskusií o hlbokej, resp. systémovej  kríze kapitalizmu vyvstávajú otázky o jeho alternatívach. Je jasné, že návrat k tzv. reálnemu socializmu nie je možný a ani vhodný. Treba si však uvedomiť, že kapitalizmus  resp.  trhová ekonomika má viacero alternatív. Hlavne všetky typy vlastníctva by mali byť rovnoprávne a v konkurencii potvrdiť svoju...
Nedávno ma zaujal výrok hovoriaci o tom, že americká filozofka Ayn Randová urobila pre kapitalizmus to, čo Karol Marx pre socializmus. Problém je v tom, že kým k Marxovej filozofi sa v našom stredoeurópskom priestore kde kto, aj keď zväčša nekompetentne, vyjadruje, o filozofii objektivizmu nevieme takmer nič. Je to škoda, pretože odhaliac jej z princípu...


1. Dušan Chrenek 2. Milan Šikula 3. Diskusia 4. Diskusia - Juraj Janošovský 5–8. Diskusia - Milan Šikula


Panelovú diskusiu Sieť vízií: Európa a Slovensko pripravila Futurologická spoločnosť na Slovensku (FSS) sekcia futurológie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností. Spoluorganizátormi boli tradiční partneri, Inštitút ASA...


Zeus a Európa, Rada Európy, Brusel
Foto: Sebastià Giralt / CCPosmech z európskych inštitúcii pripomína Haškom opisovanú „administráciu“ c.a k. monarchie v poslednom ťažení. Aj vtedy prebiehala diskusia o „federalizácii“ mnohonárodného štátu. Aj vtedy hlúpe výnosy a ich administratívne vymáhanie...
Strana sa vytratila, problémy narastali

U Derridu vzbudil Marx záujem až vtedy, keď sa stal marginálnym. Zoči-voči „Strašidlám Marxa“, ako nazval svoju knihu o ňom, sa to dá považovať za opovážlivosť, ale vzhľadom na prebehnutý rozpad jestvujúcich socialistických krajín v tej dobe, i zbabelosť. Derrida však chcel zachovať len...
V rokoch 2008 a 2009, keď som písal posledné kapitoly knihy Späť k Marxovi? a hľadal som historické skúsenosti s projektom ekonomickej demokracie (výrobnej samosprávy), dočítal som sa aj o slávnej francúzskej spoločnosti, ktorá vyrába hodinky LIP a pred štyridsiatimi rokmi ju dva roky okupovali robotníci, jej vlastní zamestnanci. Ako som písal v knihe...

Pražské dialogy. Sociálně demokratické impulsy. Z druhého čísla časopisu, ktorý vo formáte PDF vydáva Masarykova demokratická akademie v spolupráci s českým zastúpením nadácie Friedrich Ebert Stiftug, prinášame stať Gudrun Hentgesovej Konformistická vzpoura. Nová kultura zachování národního acquis. Hoci ide o analýzu po minulých voľbách do europarlamentu (2009), vzhľadom...

Profesor Jozef Šmajs oslávil 75. narodeniny už v novembri minulého roku. K tomuto jeho jubileu sa v priestoroch Fakulty sociálnych štúdií MU v Brne konala 28. marca 2014 teoretická konferencia venovaná evolučnej ontológii. Jej výstupom bude kniha Evolučná ontológia a spoločenské vedy, ktorú vydá Masarykova univerzita.

Profesor Josef Šmajs je...Helmut Schmidt nepíše knihy jako Samuel Huntington či Robert Kagan, ale o německé zahraniční politice jich napsal dost. A v případě Ukrajiny ještě uprostřed hráčských vášní v médiích připomněl, že i nadále existují dějiny a specielně německé dějiny. A příkazem dne a hodiny je proto nezapomínat (na světovou válku a 20 miliónů mrtvých na sovětské straně). A pak...Vedle biofilní i útočné složky adaptivní strategie, které jako predispozice našeho druhu koření v lidském genomu, se dnes stále větší část světové kultury (civilizace) ocitá v zajetí nakažlivé ideje ekonomického růstu. Tato s přírodou neslučitelná idea není součástí lidského genomu, ale skrytého predátorského paradigmatu evropské kultury. Pochopit tuto dnešní...

Úryvok z textu dokumentu IMT,
Medzinárodnej marxistickej tendencie
analyzujúceho svetovú politickú situáciu.  Koncentrovaná ekonomika

Po celé jedno historické obdobie vo vyspelých kapitalistických štátoch sa zdalo, že kapitalizmus „napĺňal očakávania“. Generácia, ktorá žila v USA a Európe...

Návrh Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 konštatuje, že problémom malých vidieckych obcí je pretrvávajúca slabá lokálna infraštruktúra, vysoká priemerná zadlženosť v porovnaní s príjmovou zložkou jej rozpočtu a nedôsledné nakladanie s verejnými zdrojmi v správe obcí. V sídelnej štruktúre SR prevládajú malé obce do 1 000 obyvateľov, ktorých je až 66,2 % z celkového...

Vystúpenie prof. Ing. Petra Staněka, CSc., z Ekonomického ústavu SAV na seminári Vitálne problémy budúcnosti. Podujatie, ktoré sa konalo 24. marca 2014 na Gunduličovej ulici 12, pripravil Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) v spolupráci s Klubom Nového slova.
Videozáznam: Mgr. art. Julián Bosák.

Na prezentácii, ktorá sa konala pri príležitosti Svetového dňa spravodlivosti (OSN) na Filozofickej fakulte UK 20. februára 2014, vystúpili z Prahy autori publikácie Marek Hrubec a Oleg Suša, z Bratislavy Ladislav Hohoš. Podujatie, ktorého organizátormi boli Filozofická fakulta UK, Futurologická spoločnosť na Slovensku a Klub Nového slova, moderoval Jozef Lysý. Záznam...

Záznam konferencie Beyond capitalism from theory to practice, ktorá sa konala na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli 30. januára 2014. Konferenciu zorganizovala parlamentná skupina Zjednotenej európskej ľavice GUE/NGL, konkrétne europoslanec za KSČM Miloslav Ransdorf a Michal Frič.

Úvodné slovo predniesla Gabi Zimmerová, nemecká socialistická politička (Die...

Všeobecný a univerzálny vzdelávací systém existuje viac než dvesto rokov. Postupne zahrňoval takmer všetky skupiny obyvateľstva v civilizovanom svete a zvyšoval kvalitu a rozsah. Tento systém nadobudol svoj vrchol v druhej polovici 20. storočia. Odvtedy sme svedkami jeho úpadku.

Univerzitné vzdelanie skolabovalo

...

Pod týmto názvom sa na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli konala 30. januára 2014 konferencia, ktorú organizovala parlamentná skupina Zjednotenej európskej ľavice GUE/NGL, konkrétne europoslanec za KSČM Miloslav Ransdorf a Michal Frič. Úsilie o hľadanie nekapitalistických alternatív sa stalo naliehavým najmä od vzniku systémovej krízy v rokoch 2007 – 2008....

V súvislosti so Svetovým ekonomickým fórom v Davose 2014 známy kritický ekonóm Nouriel Roubini pripomenul ozveny roku 1914: reakčný odpor vo vzťahu ku globalizácii; zlatý vek nerovnosti; narastanie geopolitického napätia; ignorovanie zvyškových rizík. Za scenár „čiernej labute“ považuje možnú vojnu medzi Čínou a Japonskom.                                               ...

Preklad prednášky Jürgena Habermasa do slovenčiny je so súhlasom autora uverejnený ako úvodný text publikácie Kritická teória Jürgena Habermasa v sociologickom výskume, ktorá vyšla na sklonku roku v Sociologickom ústave SAV. Ďakovná reč Jürgena Habermasa odznela 9. marca 2006 vo Veľkej sále Viedenskej univerzity pri príležitosti udeľovania ceny Bruna Kreiskeho za...

Hoci osobne nepatrím k ľuďom, ktorí by boli odporcami európskej integrácie, skôr naopak, všimol som si, že sa v súčasnosti objavujú mnohé verzie možného krízového vývoja v  EÚ. Nemožno nevidieť, že krízové scenáre sa objavujú už mnoho rokov a sú ešte skeptickejšie než ostatné krízové scenáre, ktoré sa objavovali v histórii vývoja EÚ. Osobne si, samozrejme, uvedomujem, že...

Ak za svetovú politiku označíme rozhodujúce spôsoby riešenia otázok moci, bohatstva a informovanosti vo vzťahoch medzi štátmi a ďalšími aktérmi medzinárodných vzťahov, tak jej vývoj v roku 2013 najväčšmi ovplyvňovala globálna kríza. Zdá sa, že reálne (a nie podľa rafinovane a špekulatívne konštruovaných ukazovateľov) sa z nej svet (najmä Západ) nedokáže dlho vymaniť, ak...

Výsledok župných volieb na strednom Slovensku nebol produktom demokracie, ale nedemokratických praktík politického systému

Udalosti z novembra 2013 ilustrujú dlhodobejší vývoj v rámci politického systému Slovenska. Mnohých prekvapilo víťazstvo Mariána Kotlebu vo voľbách na predsedu Banskobystrického VÚC. V prvom momente zarazila snaha...

Stránky