Reklama
Reklama

Archív článkov

Na prezentácii, ktorá sa konala pri príležitosti Svetového dňa spravodlivosti (OSN) na Filozofickej fakulte UK 20. februára 2014, vystúpili z Prahy autori publikácie Marek Hrubec a Oleg Suša, z Bratislavy Ladislav Hohoš. Podujatie, ktorého organizátormi boli Filozofická fakulta UK, Futurologická spoločnosť na Slovensku a Klub Nového slova, moderoval Jozef Lysý. Záznam...

Záznam konferencie Beyond capitalism from theory to practice, ktorá sa konala na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli 30. januára 2014. Konferenciu zorganizovala parlamentná skupina Zjednotenej európskej ľavice GUE/NGL, konkrétne europoslanec za KSČM Miloslav Ransdorf a Michal Frič.

Úvodné slovo predniesla Gabi Zimmerová, nemecká socialistická politička (Die...

Všeobecný a univerzálny vzdelávací systém existuje viac než dvesto rokov. Postupne zahrňoval takmer všetky skupiny obyvateľstva v civilizovanom svete a zvyšoval kvalitu a rozsah. Tento systém nadobudol svoj vrchol v druhej polovici 20. storočia. Odvtedy sme svedkami jeho úpadku.

Univerzitné vzdelanie skolabovalo

...

Pod týmto názvom sa na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli konala 30. januára 2014 konferencia, ktorú organizovala parlamentná skupina Zjednotenej európskej ľavice GUE/NGL, konkrétne europoslanec za KSČM Miloslav Ransdorf a Michal Frič. Úsilie o hľadanie nekapitalistických alternatív sa stalo naliehavým najmä od vzniku systémovej krízy v rokoch 2007 – 2008....