Reklama
Reklama

Archív článkov


Gočovo – malá dedinka v Gemeri neďaleko Rožňavy, koľko Slovákov ani nevie o jej existencii, a predsa dala Slovensku JURA HRONCA, jedného z najvýznamnejších  matematikov, akademika, zakladateľa viacerých vysokých škôl,  rektora, priebojného pedagóga, kultúrneho činiteľa, predsedu Matice slovenskej a iných kultúrnych inštitúcií. Bol významnou osobnosťou, o čom svedčí...


Radosť zavládla
v národe od Tatier až po Dunaj,
Veď sladká matka, naša MATICA,
povstala z hrobu, temer z polstoročnej
temnice vyviazla...

zaspieval Pavol Országh Hviezdoslav v roku 1919 pri oživotvorení Matice slovenskej. Radosť to bola opodstatnená, veď najstaršia slovenská kultúrna inštitúcia, symbol...

Dunaju slovenský, už ťa zanecháme,
keď na tvojich brehoch ústavu nemáme.

My vždy zostaneme verné tvoje deti,
nik ťa Slovákovi nevytrie z pamäti.

Hej, vy naše Tatry, tam my poletíme,
tam našich rodákov k Sláve povzbudíme.

Zbohom Srbi, Česi, Chorváti, Poliaci,
zbohom bratia naši, dunajskí Slováci !

...

Autor