Reklama
Reklama

Archív článkov

Laco Novomeský: modernistický básnik, humanistický ľavičiar, politik, žurnalista, kulturológ, ktorý po vzore západných umeleckých hnutí spojil umeleckú avantgardu a ľavicovú politiku, spoluzakladateľ DAV-u a jeden z predstaviteľov novej slovenskej a československej inteligencie. Zaslúžil sa aj o vznik Slovenskej národnej galérie a Slovenskej filharmónie. Dňa 27. decembra...


Dňa 26. septembra 2014 sa na nitrianskom námestí uskutočnila performance/intervencia do verejného priestoru[1] nominanta na tohtoročnú Cenu Oskára Čepana Mgr. MgA. Martina Kochana „Peniaze nie sú kapitál“ v rámci Divadelnej Nitry 2014. Performance prakticky spočívala z rozdávania letákov a prezentácie grantových peňazí ako „sochy“, ktorá je semiotickým odkazom na...


Bol tmavý a studený zimný večer. Stolná lampa osvecovala malú izbu v odľahlej dedine a autor tohto článku práve spustil tretí okruh Slovenského rozhlasu – jeho obľúbené Rádio Devín. Hlas Richarda Stankeho práve čítal knižku „Záhada Považského bula“ nového slovenského autora, Lukáša Luka: „Nemožno pochybovať, že prvé koncerty na strunových nástrojoch sa organizovali...

Autor Slova Lukáš Perný, hudobník a študent kulturológie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, nám poslal  svoju prácu Úloha kulturológie začiatkom 21. storočia alebo kultúra v neoliberálnej postspoločnosti, s ktorou postúpil do celoslovenského kola ŠVOUČ humanitárnych odborov. Prácu dopĺňame mierne krátenými posudkami oponentky Mgr. K. Gabašovej, PhD a školiteľa prof...