Reklama
Reklama

Archív článkov

Literárny kritik, teoretik, editor a vysokoškolský pedagóg Valér Mikula (1949) vydal svoju ďalšiu teoretickú knihu Čakanie na dejiny s podtitulom State k slovenskej literárnej histórii (Univerzita Komenského, Bratislava 2013, spoluautorka Marcela Mikulová). Rozdelil ju do troch častí – Prehľady, Sondy, Úvahy. Čiastočne v nej nadväzuje na svoj titul z r. 1999 Nečakanie na...


Prozaik Peter Pišťanek (1960), známy ako autor drsných príbehov či už z trilógie Rivers of Babylon alebo knihy Mladý Dônč, prichádza s prekvapujúcou novinkou, jemne ladenou romantickou novielkou NEVA (Slovart 2014). Už samotný názov evokuje, že miestom deja by mohlo byť niekdajšie hlavné mesto Ruska Petrohrad a skromný dej to aj potvrdzuje. Nie je to, ostatne, jeho...


Vydavateľstvo Kalligram si dalo za cieľ pripraviť do tlače celé dielo maďarského spisovateľa Sándora Máraia (1900 – 1989) narodeného v Košiciach, Ďalšou realizovanou časťou tohto zámeru je kniha dvoch noviel pod názvom ESTERINA POZOSTALOSŤ (Kalligram 2014, preklad Jitka Rožňová). Novely autor publikoval v rokoch 1938 a 1939, čo zrejme nemožno považovať za náhodu....


Mikuláš Kočan (1946) patrí k málu slovenských spisovateľov oplývajúcich univerzálnymi schopnosťami. Svoje tvorivé úsilie realizoval najprv v poézii a potom paralelne v dráme a próze. Jeho najnovším prozaickým činom je román PÍPEŤ (Matica slovenská 2013). Uviedol ho mottom z Rabíndranátha Thákura – Noc. / Koľko je hodín?/ Odpoveď neprichádza. Hodno dodať, že veľmi...


Majster všetkých literárnych žánrov a skutočný „homo scribens“ všetkými literárnymi i inými masťami mazaný Ľubomír Feldek sa rozhodol pomôcť aj študentom a vyučujúcim literatúry. Urobil to spôsobom jemu vlastným – do najnovšej knihy zahrnul texty, ktoré by mohli podľa neho suplovať dejiny našej literatúry od najstarších čias až po dnešok. Výsledkom tejto nezištnej...

Všestranne tvorivo disponovaná Inge Hrubaničová (participuje na činnosti viacerých bratislavských divadiel, píše prózu, podieľa sa na zostavovaní normotvorných slovníkových jazykových publikácií) sa najnovšie predstavila knihou glos, publikovaných v denníku SME v období rokov 2010 – 2013 pod názvom Ako zjesť žabu s podtitulom Od slova do slova (Kalligram 2013).
...


K najznámejším ruským spisovateľom súčasnosti určite patrí prozaik, dramatik i výtvarný umelec Vladimír Sorokin (1955). V Rusku bol už od svojho vstupu do literatúry ešte v ére ZSSR považovaný za kontroverzného autora, nedávno ho jedno občianske združenie obvinilo z pornografizmu a dalo na súd, ten však nepotvrdil toto obvinenie, hoci pasáže z kníh Marinina...


Prozaička a dramatička Jana Juráňová (1957) vydala ďalšiu pozoruhodnú knihu, románovú novelu Nevybavená záležitosť (Záujmové združenie žien ASPEKT 2013). Uvádza nás do podmanivého sveta starnúcej ženy, ktorá si po smrti svojho manžela hľadá nový životný status. Rozhodne sa opustiť život v Meste (Bratislave), kde žila na desiatom poschodí panelákového domu, a usadí...


Prozaička Jaroslava Blažková už od svojho vstupu do slovenskej literatúry v roku 1961 „spravodlivo“ upierala svoju pozornosť jednak na svet dospelých (Nylonový mesiac), ako aj na svet detí (Tóno, ja a mravce); obe knižky vyšli vo vyššie spomenutom roku. Nateraz poslednou knižkou tejto autorky je spomienková próza To decko je blázon s podtitulom Zo spomienok...


Vydavateľstvo F. R. & G. kladie dôraz na vydávanie pôvodných básnických, prozaických i esejistických titulov. Jedným z najnovších titulov je i poviedkový zborník slovenských autoriek a autorov Gramotnosť prežitia (F. R. & G. 2013) s hemingwayovským podtitulom (štyridsaťosem poviedok). Predstavilo sa v ňom celkovo 10 osobností poviedkovej tvorby, od známych...

Básnik, prekladateľ, literárny kritik, vedec a vysokoškolský pedagóg Igor Hochel (1953) sa predstavuje aj ako prozaik-poviedkar. Vydal poviedkový súbor pod názvom MUCHY (v treťom roku okupácie), MilaniuM 2013.

V jedenástich prózach súboru sa predstavil ako autor, uvádzajúci svojich hrdinov do rôznych výrazne epicky exponovaných situácií, spoločným menovateľom...

Český básnik, prozaik a dramatik Jaroslav Čejka (1943) vydal románovú fresku Odcizená krajina (Brno, MOBA 2013). Pokúsil sa o obsiahly pohľad do exponovanej časti českých, no nielen českých, ale vlastne československých dejín od II. svetovej vojny až po súčasnosť, teda cca 70 rokov našich dejín. Zužitkoval v nej svoje neobyčajne bohaté životné i politické skúsenosti –...

Postmoderný prozaik ruského pôvodu Vladimír Nabokov (1899 – 1977) stihol napísať okrem svetovo známych próz aj knihu pamätí. Vyšli na Slovensku ako jeho piata preložená kniha pod názvom Pamäť, prehovor (Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2013, preložil Otakar Kořínek). Sám autor v úvode svoju prácu charakterizoval ako „... asambláž osobných spomienok, ktoré...

Poézia Miroslava Válka je stále príťažlivá nielen pre čitateľov, ale aj pre literárnych vedcov a vykladačov básnického umenia vôbec. V posledných rokoch sa o komplexný pohľad na jeho poéziu pokúsili napr. Valér Mikula – publikácia Démoni súhlasu i nesúhlasu (o Tatarkovi a Válkovi) a editorstvo súborného vydania poézie Miroslava Válka s hodnotiacou štúdiou a kalendáriom,...

Český básnik, prekladateľ, prozaik, editor a šéfredaktor týždenníka OBRYS-KMEN Karel Sýs (1946) bol známy svojou bohatou literárnou činnosťou pred rokom 1989, hoci za svoje nekonvenčné postoje, vyjadrené v svojej poézii i článkoch bol dosť veľkým tŕňom v oku vtedajším mocným. Paradoxne sa tento prístup k nemu v oveľa vyššej miere prejavuje i v súčasnosti. Napriek tomu...

Prozaik, literárny vedec a pedagóg v jednej osobe Stanislav Rakús (1940) vydal novú prozaickú knižku. Tentoraz obsahuje tri prózy nerovnakej dĺžky a autor si zvolil titul celej publikácie podľa najobsiahlejšej z nich – Fáza uvoľnenia (Koloman Kertész Bagala, 2013, ilustroval Milan Paštéka). Podobne ako v predchádzajúcich knihách – románových i poviedkovo-novelistických...