Reklama
Refundo.sk
Reklama

Archív článkov
Správa reportéra Jurija Jurčenka z frontu na severnom okraji Donecka:

Doneck, 12. august 2014, 21.00 – Na krajnici stojí gazík, vodič povstalec hovorí s kýmsi cez mobil: – „… hovorím s vami predsa z jeho telefónu… Načo sa sem trepal, na našu zem? – Odkážte všetkým matkám, aby rýchlo zobrali svojich synov preč odtiaľto! A...
Podľa serióznych sociologických poznatkov sa v európskych krajinách – dlhodobo – zaujímajú o zahranično-politické súvislosti domácich, ale aj svetových udalostí sotva 3 % obyvateľstva, a zároveň takmer 70 % populácie túto oblasť informácie (tieto rubriky vydavateľov a vysielateľov) dôsledne a naozaj úprimne ignoruje. [1] Je preto pre novinára tristné...