Reklama
Reklama

Archív článkov


"Vývesný štít," aký by ste
pred dvadsiatimi piatimi
rokmi u nás darmo hľadali.


Podľa ostatných údajov z výberového zisťovania Štatistického úradu Slovenskej republiky o príjmoch a životných podmienkach v domácnostiach za rok 2012 bolo na Slovensku ohrozených rizikom chudoby 12,8 % obyvateľov. To bolo takmer...
Na Slovensku pred voľbami do Európskeho parlamentu sa vyrojilo nepreberné množstvo naivných a až hlúpych „agitiek“. A to na rôznych reklamách, plagátikoch i plagátoch. Okrem toho sú v danom „smogu“ drvivou väčšinou všeobecné vyhlásenia. Veľakrát ani len nie sľuby. Konkrétne napr. všeobecné – k danej situácii nič nehovoriace oznamy a vyhlásenia – bez...
Vstup Slovenskej republiky do EÚ od 1. 5. 2004 sa považuje za najdôležitejšiu udalosť moderných dejín Slovenska. SR tak od roku 2014 patrí medzi 28 štátov EÚ s 506 miliónmi obyvateľmi. Rozlohou je to 4,4 milióna km². Oficiálnych jazykov je 24. Kandidátov na členstvo je 5 (Island, Čierna hora, Srbsko, Macedónsko a Turecko)....

Skladačka k 2-eurovej pamätnej minci k 1 150. výročiu príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, vydala Národná banka Slovenska, júl 2013.

Jednou z významných oblastí fungovania Európskej únie (EÚ) je postupný prechod aj na spoločnú menu – euro.

Je to logická súčasť budovania silného ekonomického zoskupenia, zoskupenia pre...

Autor