Reklama
Reklama

Archív článkov
Floskula o médiách ako o strážnych psoch demokracie už dávno neplatí. Vlastne... aj keby ju chceli strážiť –, bolo by čo? Spoločnosť si čoraz viac prispôsobuje demokraciu svojim vlastným potrebám, šije si ju na vlastnú mieru bez ohľadu na požiadavky ľudí, jednoznačne dominuje abstraktný záujem najmocnejšieho „jedného percenta“ (vonkoncom nie politikov...Neuralgickým bodom našich elektronických médií je nízka kvalita spravodajstva a publicistiky, ich nezriedkavá jednostranosť, neobjektívnosť, nevyváženosť, nepresnosť faktov, zavádzanie, neoverené a hrubé zasahovanie do súkromia a cti človeka. Príčiny spočívajú predovšetkým v dramatickom náraste protirečení medzi požiadavkami recipientov a honbou za ziskom....

PhDr. Marek Hrubec, PhD. (1968) je známy český politický filozof, rozhľadený sociálny vedec európskeho formátu. Pôsobí ako riaditeľ Centra globálnych štúdií, spoločného pracoviska Filozofického ústavu Akadémie vied ČR a Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Zameriava sa na sociálnu a politickú filozofiu, politologickú a sociologickú teóriu a, ako to už prezrádza jeho funkcia, na...

Pri sledovaní programov našich komerčných televízií, zavše aj verejnoprávnej (rovnako i zahraničných), si nevdojak spomeniem na knihu francúzskeho filozofa a filmového dokumentaristu Guya Deborda Spoločnosť spektáklu, ktorá v čase svojho vydania roku 1967 vyvolala v západoeurópskej verejnosti nemalý rozruch – najmä živým a otvoreným poukázaním na podstatu a problémy...

Súčasní politickí filozofi a sociológovia označujú dnešný spoločenský vývoj za etapu informačnej hojnosti až presýtenosti (V. Bělohradský), tekutej moderny, resp. postmoderny (Zygmunt Bauman), komunikatívnej kompetencie (J. Habermas), ktorá nahráva manipulácii s myslením ľudí a svojím spôsobom pácha objektívne (systémové) ideologické násilie na spoločnosti ako celku,...


Aktuálna kresba Ľubomíra Kotrhu pred dnešným hokejovým zápasom v Soči.

Komerčným  televíziám – TV Markíza a TV JOJ – bolo po vzniku duálneho vysielania na Slovensku sveta žiť (prvá vstúpila na televízny trh v roku 1996 a druhá v roku 2000), prichádzali do uvoľneného mediálneho priestoru, prinášali inovované a divácky atraktívnejšie programy ako...

Niekde som čítal, že násilie, vulgárne vyjadrovanie, agresivita sú ako chytľavá choroba, prenášajú sa z človeka na človeka, usádzajú sa kdesi v hlbinách mozgu, v pokoji rezistujú, vyčkávajú na príhodnú chvíľu. Vírus je to dotieravý, dobiedzavý, najľahšie sa zavŕta do závitov dieťaťa či adolescenta. Len ťažko odhadnúť inkubačný čas, kedy prepukne navonok, kedy zalomcuje...