Reklama
Reklama

Archív článkov
Pomineme-li lidskou biologickou přirozenost, kterou změnit nemůžeme, existuje také kulturní příčina dnešní globální civilizační krize. Touto skrytou příčinou, na jedné straně zastřenou válkami, bídou a sociálním vyloučením a na druhé straně blahobytem, informační technikou a mocí bohatých, je biologicky podmíněné, ale teprve antickou kulturou vytvořené...
Zvýšená pozornost, kterou dnes média věnují ekonomickým, politickým a vojenským otázkám, zastírá procesy hlubší a zásadnější. Na jedné straně se ani v bohatých technicky rozvinutých zemích nedaří zmírňovat chudobu, snižovat nezaměstnanost a sociální rozdíly.

Na druhé straně spolu s expanzí lidské populace, techniky,...
Prohlubující se krize morálky, na kterou ekonomické fakulty reagují výukou marketingu a etiky podnikání, nepřímo otevírá otázku, zda existuje více subjektů morálního jednání.

*
Člověk byl pro etické teorie od jejich počátku jediným a zcela samozřejmým subjektem morálky. Ale ani dnešní rozšiřování předmětu etiky o sociální vztahy a živou...Vedle biofilní i útočné složky adaptivní strategie, které jako predispozice našeho druhu koření v lidském genomu, se dnes stále větší část světové kultury (civilizace) ocitá v zajetí nakažlivé ideje ekonomického růstu. Tato s přírodou neslučitelná idea není součástí lidského genomu, ale skrytého predátorského paradigmatu evropské kultury. Pochopit tuto dnešní...

Prednáška, s ktorou profesor Josef Šmajs vystúpil na Klube Nového slova 16. januára 2014. Text sa líši od videozáznamu o. i. tým, že obsahuje aj pasáže, ktoré pre krátkosť času na stretnutí klubu neodzneli (naopak, vo videozázname sú zase mnohé zaujímavé odbočenia, vysvetlivky a exkurzy). Veríme, že je užitočné uverejniť aj písaný text nielen z toho dôvodu, ale aj  ...

V Klube Nového slova bol 16. januára 2014 bol hosťom profesor Josef Šmajs, autor Nájomnej zmluvy so Zemou. V úvode vystúpil s prednáškou K problému vedeckosti spoločenských vied. Podujatie moderoval Slavo Lesňák, videozáznam pripravil Julián Bosák ml.

Filozof a spisovateľ prof. PhDR. Ing. Josef Šmajs, CSc., sa zaoberá najmä otázkami civilizačnej krízy, ktorú...