Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov

Krásno je estetická kategória a súvisí s tou zložkou ľudského pocitového sveta, ktorá zmyslovou cestou podnecuje zažívanie slasti a v konečnom dôsledku chuť do života, v negatívnych prípadoch odpor k životu. V emotívnom svete človeka sú zárodky rozhodovania sa pre analogické konanie, ktorého nebezpečenstvo spočíva v nekontrolovanom zmocňovaní sa dojmov z videného,...