Reklama
Reklama

Archív článkov
SÚVISIACE:
JURAJ JANOŠOVSKÝ: Vybrané podvody novembra ‘89
JURAJ JANOŠOVSKÝ: (Z-)obrané ilúzie

Nič neplatí absolútne, vždy niekto stráca a niekto získava. Aj zmeny v roku 1989 sú prirodzene vnímané diferencovane (podľa objemu sprivatizovaného majetku, postavenia vo verejnej správe ako i množstva a pôvodu peňazí, z ktorých žijeme). Nemožno...
Budovanie demokracie

Stopy sofistikovaného „transformačného“ projektu skúsený sociológ nájde hneď v porevolučnej privatizácií. Tej ekonomickej predchádzalo ovládnutie komunikačného priestoru, „privatizácia“ pojmov. Efektívny aparát ideologických nástrojov a manipulačných techník sa v prvej etape sústredil na predefinovanie pojmového aparátu. Demokracia...

PRO(-dia-)LÓG

Zvykli sme si na znečistenie vody, vzduchu, potravín, krajiny, elektrosmog, svetelný smog, len znečistenie komunikačného prostredia nevnímame. Nostalgicky deklarujeme, že slovo je trvácnejšie ako kameň... Pritom v inflácii slov, výziev, deklarácií, vyhlásení a prehlásení by sme nezaregistrovali ani zvestovanie desatora (ak by to komerčné televízie nedostali zaplatené...


Zeus a Európa, Rada Európy, Brusel
Foto: Sebastià Giralt / CCPosmech z európskych inštitúcii pripomína Haškom opisovanú „administráciu“ c.a k. monarchie v poslednom ťažení. Aj vtedy prebiehala diskusia o „federalizácii“ mnohonárodného štátu. Aj vtedy hlúpe výnosy a ich administratívne vymáhanie...

Gustáv Husák a autor, Celoštátna konferencia SZM, Praha 11. 11. 1989. Foto: Archív J. J.

Dnes uplynie rok storočnice narodenia JUDr. Gustáva Husáka, CSc.

Ozval sa mi český emigrantský historik, ktorému som avizoval svoj úmysel písať o Husákovi a s hrôzou sa so mnou podelil o zistené neuveriteľné „výročné“ oficiálne mlčanie o ňom....