Reklama
Reklama

Archív článkov
Podľa rangu a počtu účastníkov summitu NATO vo waleskom Newporte možno formálne povedať, že z tejto akcie sa stáva druhé najvýznamnejšie stretnutie bezpečnostno-politického charakteru po Valnom zhromaždení OSN. Pakt pokladá za potrebné aspoň symbolicky naznačiť, že patrí nielen k aktérom, ktorí rozhodujú o riešení problémov svetovej bezpečnosti, ale že...
V narastajúcom chaose, ktorý, zdá sa, po tohtoročnom lete nadobúda čoraz väčšie turbulencie, ukážeme na jeden moment, ktorý poteší stúpencov autentickej (radikálnej) ľavice. Krajinské (zemské) voľby sa považujú za vnútropolitickú záležitosť Nemecka a tak sa im, pochopiteľne, nevenuje toľko pozornosti ako iným udalostiam či už volebného alebo aj...

 

Z akčného programu 26. summitu NATO, ktorý mal ambície ukázať, že pakt je taký silný a jednotný ako nikdy predtým a práve preto musí reagovať na nové výzvy a stavať si ďalšie úlohy, aby ukázal svetu svoj veľký záujem, pripravenosť aj spôsobilosti (pronatovskí exponenti pri tom čarujú s anglickým slovom capabilities) starať sa o jeho...
Ani jeden z doterajších summitov NATO po rozpade bipolarity nebol v takej bezpečnostno-politickej hystérii ako dnešný dvadsiaty šiesty v poradí. Racionálne túto situáciu ťažko objasniť, ale NATO znovu mediálno-politicky „vyhrabalo“ skadesi značne chabé i vratké bezpečnostné argumenty na to, že jeho pozíciu na východnej hranici treba vojensky (základňami...