Reklama
Reklama

Archív článkov


Postavenie problému.

O trvalej udržateľnosti sa začalo hovoriť začiatkom sedemdesiatych rokov v súvislosti s poznaním, že nekontrovateľný rast populácie, výroby, spotreby, znečistenia prostredia a pod. je v podmienkach obmedzených zdrojov nemožný.

...

Videozáznam prednášky Michaela Hausera o Slavojovi Žižkovi, v ktorej na základe lacanovských schém spoločnosti preberá otázky, prečo ľavica skutočne víťazí až v dôsledku vojny alebo v reakcii na diktatúru, a prečo nevíťazí v liberálnom kapitalizme. Prednáška nadväzovala na premietanie filmu Hauser & Žižek: teoretici postmarxistickej filozofie. Akciu usporiadala...
Súčasní používatelia jazyka reagujú na problematiku jazykovej kultúry neraz protichodne. Na jednej strane sú tí, ktorí ignorujú odporúčania jazykovedcov, resp. stavajú sa polemicky ku všetkým hlasom upozorňujúcim na nekultúrnosť vo verejných prejavoch. Na druhej strane sú používatelia jazyka, ktorí pri sledovaní príspevkov venovaných tejto téme...
V súvislosti so zdržanlivým postojom našich vládnych predstaviteľov vo vzťahu k ukrajinskej kríze a k prípadným možným sankciám vo vzťahu k Rusku, osobitne k možnostiam presmerovania toku plynu, niektorým našim politickým expertom sa zdá, že Slovensko sa stáva „nespoľahlivým partnerom v euroatlantickom zoskupení“, čo – pravdaže, pohotovo vyhlasujú najmä...


Ilustrácia: Detail obálky knihy:  P. Dinuš – L. Hohoš  (eds.): Svet v bode obratu. Systémové alternatívy kapitalizmu – koncepcie, stratégie, utópie, ÚPV SAV, Veda 2011  
Bc. Michael Augustín je študentom 5 ročníka  na Katedre politológie a európskych štúdií, FF UKF v Nitre. So štúdiou, ktorú uverejňujeme, sa zúčastnil na Celoslovenskej...
Keď si sionistické hnutie vytýčilo cieľ vytvoriť národnú domovinu Židov v Palestíne ako vyriešenie tzv. židovskej otázky, ktorá je otázkou spolunažívania Židov v Európe, rozhodlo sa, že najvhodnejším miestom pre tento projekt je Palestína. V záujme propagovania tohto cieľa zvolilo klamlivú rétoriku, ktorá jednak tvrdila, že Palestína je Židom sľúbená...
Dňa 9. apríla 2014 v Salone Práva vyšla esej Václava Bělohradského Kam vítr, tam Mnichov, 17. apríla 2014 redakcia pridala k eseji reakciu Petra Pitharta, ktorú považujeme taktiež za vhodné priblížiť našim čitateľov. Esej Václava Bělohradského uverejňujeme so súhlasom autora ako aj redakcie denníka Právo.

DOPLNĚNO O REAKCI. Novinář František...

Zdeňka Petáková: O smyslu vědy.
Vyd. Čes. geol. služba 2009, 80 strán

Esej Zdeňky Petákovej vyšla
v náklade 200 kusov ešte v roku 2009
a na Slovensku je zrejme takmer neznáma.
Autorka redakcii Slova dala súhlas na jej
sprístupnenie, za čo jej aj v mene čitateľov
ďakujeme. Skôr, než sa začítate do eseje,
niekoľko návnad......

Autor Slova Lukáš Perný, hudobník a študent kulturológie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, nám poslal  svoju prácu Úloha kulturológie začiatkom 21. storočia alebo kultúra v neoliberálnej postspoločnosti, s ktorou postúpil do celoslovenského kola ŠVOUČ humanitárnych odborov. Prácu dopĺňame mierne krátenými posudkami oponentky Mgr. K. Gabašovej, PhD a školiteľa prof...