Reklama
Reklama

Archív článkov
Súčasní používatelia jazyka reagujú na problematiku jazykovej kultúry neraz protichodne. Na jednej strane sú tí, ktorí ignorujú odporúčania jazykovedcov, resp. stavajú sa polemicky ku všetkým hlasom upozorňujúcim na nekultúrnosť vo verejných prejavoch. Na druhej strane sú používatelia jazyka, ktorí pri sledovaní príspevkov venovaných tejto téme...
V súvislosti so zdržanlivým postojom našich vládnych predstaviteľov vo vzťahu k ukrajinskej kríze a k prípadným možným sankciám vo vzťahu k Rusku, osobitne k možnostiam presmerovania toku plynu, niektorým našim politickým expertom sa zdá, že Slovensko sa stáva „nespoľahlivým partnerom v euroatlantickom zoskupení“, čo – pravdaže, pohotovo vyhlasujú najmä...

Hoci to v prvý deň návštevy V. Putina tak nevyzeralo, na záver druhého dňa jeho pobytu v Pekingu Rusko a Čína podpísali kontrakt na dodávky plynu v objeme 400 miliárd USD. Stalo sa tak po desiatich rokoch zložitých rokovaní. To, že dohodnutú cenu nezverejnili, iste povedie k mnohým nielen vecným úvahám, ale aj špekuláciám.

Pre uľahčenie vyhľadávania informácií...
„Uvedomujeme si nevyhnutnosť blízkej spolupráce v oblasti médií. Oceňujeme súčinnosť so Slovenskými pohľadmi a Knižnou revue, no s ďalšími profilovými redakciami, rozhlasom a najmä s televíziou je ťažšia reč. Žiaľ, v mnohých ohľadoch  pretrváva ,košiarový‘ princíp: naši autori sú naši a ostatní sú okrajoví... Ba dokonca v niektorých prípadoch sú autori...