Reklama
Reklama

Archív článkov

Ideologické východiská boli príčinou, ktorá viedla historikov k nekritickému oslavovaniu alebo nekritickému zatracovaniu Maďarskej republiky rád. V nasledujúcom texte sa preto pokúsime o objektívne zhodnotenie jej existencie, ktoré doposiaľ v historických kruhoch chýba.

"DOBRÁ" A "ZLÁ" REVOLÚCIA?

Doba existencie Maďarskej republiky rád - 133 dní - nebola...

Čílsky príbeh sa udial len krátko po tom, čo iný pokus o demokratický socializmus zadusili sovietske tanky. Medzi Pražskou jarou v Československu v roku 1968 a "čílskym procesom" rokov 1970-73 je mnoho podobností. Tak ako nástup Dubčeka, aj zvolenie Allendeho vyvolalo v krajine obrovskú vlnu očakávaní. Budúcnosť vzbudzovala nádeje na lepší život. V spoločnosti nastal pohyb,...