Reklama
Reklama

Archív článkov

Prezentované volebné programy strán len z časti obsahujú strednodobé strategické  ciele a priority ďalšieho konkurencieschopného a sociálneho rozvoja Slovenska. Prioritám, ktoré zabezpečia  dôstojný život občanov Slovenska, ako aj systémovým nástrojom na ich dosiahnutie, treba dať reálny základ aj v nadchádzajúcich voľbách.

Volič Slovenska...

Identitu koreňov slovenského národa treba zachovať a zveľaďovať aj v integrovanej Európe. Občanmi volení zástupcovia do zákonodarného  zboru sú povolaní upevňovať hodnotovú hierarchiu dôstojného života človeka ako strategický zámer Slovenska.

Naši predkovia  dokázali aj v podmienkach poroby  zachovať a upevňovať svoje národné korene. Korene,...

Gazdovanie bez  zodpovednosti

Vždy platilo a všeobecne platí aj dnes známe porekadlo „ prikrývaj sa len takou perinou, na akú máš“. Pre hospodárenie s verejnými zdrojmi a verejným majetkom to platí viacnásobne. Ibaže politici, verejní činitelia, celá verejná správa a samospráva akoby si to po roku 1989 neuvedomovali. Prečo aj, veď plošnými...