Reklama
Reklama

Archív článkov

Z krátkodobého hľadiska za zmysluplné považuje návrh opatrení vlády na ich konsolidáciu. Sme si vedomí, že dlhodobé opatrenia, založené na štrukturálnych reformách, znížení daňových únikov a zefektívnení nákupu tovarov a služieb, najmä verejného obstarávania, si vyžadujú dlhší čas.

Upozorňuje však na skutočnosť, že vláda sa doposiaľ sústredila najmä na...

Kategória