Reklama
Reklama

Archív článkov

Východisko:

Každé opatrenie, úloha, sľub nech sú spracúvané cieľavedome, komplexne a  z dlhodobého hľadiska, a to najmä:

1. z hľadiska sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky, súdržnosti spoločnosti, znižujúcich sa schodkov verejného sektora, postupného saturovania primeranejšieho uspokojovania potrieb školstva, zdravotníctva,...

Kategória

Autor