Reklama
Reklama

Archív článkov

Od volieb uplynulo štvrť roka. Od prijatia programového vyhlásenia vlády, ktorú zostavila strana Smer-sociálna demokracia viac ako mesiac. Jedno i druhé potvrdilo vysoký záujem voličov po takom štáte, ktorý zásadne a dôsledne riadi spoločenské pohyby v Slovenskej republike. A to s hlbokou znalosťou fungovania spoločnosti, so znalosťou spôsobov riadenia, s...

Preto v tejto časti sa pristavím pri obsahu jednotlivých štrukturálnych častí programu vládnutia. Ale len pri piatich „drobnostiach“!

PROBLÉM PRVÝ: Staroba. Požadujem od vlády a príslušných vládnych orgánov riešiť nielen konkrétnu výšku starobného dôchodku, vek odchodu do dôchodku či zvýšenie pohrebného pre osamelých, ale predovšetkým „nastaviť dlhodobý...

Slovenská republika (vec verejná všetkých obyvateľov v hraniciach Slovenskej republiky) má svoju jedinečnú špecifikáciu, je to štát vytvorený Slovákmi na naplnenie slovenských národných cieľov a na zabezpečenie slovenského života a života v slovenčine. Stelesnenie slovenského života je práve v existencii a fungovaní Slovenskej republiky ako jedinečného faktu sui...

Čo je úlohou štátu a jeho exekutívy? Zabezpečenie podmienok pre naplnenie zmyslu ľudského života!

Doterajšie fungovanie štátu, samozrejme, v našich euroatlantických podmienkach, sa ukazuje ako neefektívne. Prevládajúca tendencia chápať štát ako nástroj na trvalý rast ziskov úzkej spoločenskej vrstvy finančnej oligarchie v globálnom rozsahu bez ohľadu na...

Už predchádzajúca vláda súčasného premiéra pochopila výzvu dňa a hneď po svojom nástupe  si objednala vo vedeckej obci predstavu o našej budúcnosti v podobe dlhodobej vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti. Vo svojom vtedajšom programovom vyhlásení si predsavzala vytvoriť všetky inštitucionálne, personálne a finančné podmienky, aby sa vypracovala ucelená...

Kategória