Reklama
Reklama

Archív článkov

Otázka poslanca Ľ. Blahu ministrovi financií P. Kažimírovi: „Nemecko, Francúzsko a ďalšie kľúčové štáty Európskej únie zavedú v dohľadnej dobe tzv. daň z finančných transakcií, aby zapojili do konsolidačného procesu aj finančný sektor, ktorý dnes akoby jediný zarábal na kríze, kým všetky zložky spoločnosti v Európe na krízu doplácajú. FTT (daň z finančných...


Rovná daň bola atentát na spravodlivosť

Pán kolega Štefanec (SDKÚ-DS), vraveli ste vo svojom príhovore, že vraj zrušenie rovnej dane je atentát na ekonomiku. Ja vám poviem, že rovná daň bola atentátom na zdravý rozum, bola atentátom na spravodlivosť a vysvetlím prečo. Vysvetlím vám to prostredníctvom teórie, ktorá nie je nijakým spôsobom...

V Štrasburgu sa počas prvého októbrového týždňa konalo zasadnutie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Jedna z tém rokovania znela: „Nastolenie sociálnej spravodlivosť prostredníctvom dane z finančných transakcií.“ Ako jeden z piatich slovenských zástupcov v tejto medzinárodnej organizácii som si pripravil príspevok, ktorý som však nemal možnosť predniesť, keďže...

Vážená pani podpredsedníčka (Jana Laššáková, SMER-SD – pozn. red.), ďakujem za precíznu analýzu a najmä tú komparáciu so štátmi Európskej únie, ktorá jasne ukazuje, že Slovensko sa touto zmenou konečne posúva od banánového, latinskoamerického, polootrokárskeho režimu k tomu, čo je typické pre Európsku úniu, pre Európu - k sociálnej ochrane a k rovnováhe. Ja...

V posledných dňoch sme boli svedkami hneď dvoch iniciatív, ktoré majú svoj prapôvod v KDH. Ich cieľom je konštituovať subjekt, ktorý by sa mohol pokladať za lídra pravice, a to založením buď založením nového subjektu, Lipšicova Nová väčšina alebo transformáciou už toho existujúceho KDH. Paradoxne pritom reformná zostava, ktorá sa dnes pokúša o zmenu, ju pri troche...

Človeka zamrazí z toho, kam až navzdory politickej korektnosti dosiahne ruka božej prozreteľnosti tohto (nie celkom) obyčajného človeka. Rozklad a morálny úpadok slovenskej dezintegrovanej pravice spojený s bezprecedentnou neschopnosťou obnoviť politickú dôveru pravicovo orientovaného elektorátu dnes môžeme pozorovať s perfídnou radosťou.

Matovičov...

Pán kolega Štefanec, priznám sa, absolútne nerozumiem tomuto trápnemu divadielku, čo tu teraz stvárate vy a vaši kolegovia. Politicky je to absolútne nedôstojné. Keby ste tu boli do nohy celá opozícia a kričali a bojovali za sporiteľov, chápem. No je vás tu dvanásť. Dvanásti apoštoli neoliberalizmu. To zostalo z dnešnej opozície. Gratulujem vám. To je také niečo...

Pán kolega Kaník, vaša dôchodková reforma, dnes už je to úplne jasné, bol jeden obludný neoliberálny experiment, ktorý dočista zlyhal. To bolo to sociálne inžinierstvo, o ktorom vy hovoríte. Sociálne inžinierstvo par excellence! Kde ho mali vo svete?! V Čile za Pinocheta, za fašistu. To je úžasné! V Argentíne za Menema. To už je len úžasný vzor! Pán kolega, tento...

Z krátkodobého hľadiska za zmysluplné považuje návrh opatrení vlády na ich konsolidáciu. Sme si vedomí, že dlhodobé opatrenia, založené na štrukturálnych reformách, znížení daňových únikov a zefektívnení nákupu tovarov a služieb, najmä verejného obstarávania, si vyžadujú dlhší čas.

Upozorňuje však na skutočnosť, že vláda sa doposiaľ sústredila najmä na...

Ja som sa naozaj nechcel do tejto diskusie nejako zapájať, ale pán kolega Kuffa, váš prejav, poviem vám to úprimne, sa mi nepáčil. Nepáčil sa mi preto, že Slovensko je sekulárne zriadenie. Slovensko je sekulárna spoločnosť a ja naozaj vám rešpektujem to, že vy ste veriaci človek. Ja nie som veriaci človek, ja som ateista. Mám iný názor na tieto veci (predmetom diskusie bol návrh na...

Ďakujem pekne, pán podpredseda Európskej komisie (Maroš Šefčovič – pozn. red.), za váš príhovor a dovoľte, aby som silne ocenil najmä iniciatívu Európskej komisie, čo sa týka dane z finančných transakcií, takzvanej Tobinovej dane, ktorej cieľom je nielen prispieť ku konsolidácii, keďže, ako vieme, európske štáty naliali do finančného sektora za posledné roky veľmi...

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR vyjadruje rozčarovanie nad vyjadreniami prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, ktoré odzneli na stredajšom (13.6.2012) rokovaní s predstaviteľmi slovenských automobiliek. I. Gašparovič na ňom vyhlásil, že nie je za to, aby sa v súčasnosti Zákonník práce otváral. Podľa neho by to bolo vraj dosť náročné, najmä v...

Od volieb uplynulo štvrť roka. Od prijatia programového vyhlásenia vlády, ktorú zostavila strana Smer-sociálna demokracia viac ako mesiac. Jedno i druhé potvrdilo vysoký záujem voličov po takom štáte, ktorý zásadne a dôsledne riadi spoločenské pohyby v Slovenskej republike. A to s hlbokou znalosťou fungovania spoločnosti, so znalosťou spôsobov riadenia, s...


Pán kolega (Poliačik, pozn. redakcie), vo vašom vystúpení zaznelo, že vám v programovom vyhlásení vlády chýba pojem sloboda. Keby ste ten pojem chápali širšie, tak by vám tam nechýbal, pretože sloboda sa dá chápať buď ako svojvôľa (to je ten neoliberálny pohľad, ktorý znamená slobodu tých bohatých a silných), alebo sa dá chápať v súvislosti s rovnosťou (...

Pán kolega Mikloš, len drobná poznámka k tomu vášmu experimentu s rovnou daňou. Hovorili ste, že 30 krajín má rovnú daň. Len upresním aké. Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Mongolsko, Trinidad a Tobago, Maurícius a mohol by som pokračovať. V tomto zozname nenájdete ani Nemecko, ani Britániu, ani Švédsko, dokonca ani vaše veľké vzory Írsko, Spojené štáty americké, všade je progresívna...

V parlamentných voľbách konaných 10. marca 2012 občania výrazne podporili realizáciu programu založeného na spoločenskej stabilite, istotách pre ľudí a proeurópskej orientácii. Na základe uvedeného mandátu bola v súlade s ústavnými postupmi vymenovaná vláda Slovenskej republiky. Základným východiskom jej činnosti bude v podmienkach trvalého sociálneho dialógu...

Preto v tejto časti sa pristavím pri obsahu jednotlivých štrukturálnych častí programu vládnutia. Ale len pri piatich „drobnostiach“!

PROBLÉM PRVÝ: Staroba. Požadujem od vlády a príslušných vládnych orgánov riešiť nielen konkrétnu výšku starobného dôchodku, vek odchodu do dôchodku či zvýšenie pohrebného pre osamelých, ale predovšetkým „nastaviť dlhodobý...


Sociológovia by mohli skúmať, čo sa vlastne stalo, a či to víťazstvo z roku 1990 nenieslo všetky znaky revolučných zlomov, keď moc leží na ulici, rozjasaný ľud hľadá vodcu a priveľmi ho ešte neskúma.

No mňa vtedy zaujala trúfalosť a pýcha bývalých víťazov, ktorým predvolebné prieskumy predpovedali odchod na striedačku moci. Literárny vedec Milan...

Slovenská republika (vec verejná všetkých obyvateľov v hraniciach Slovenskej republiky) má svoju jedinečnú špecifikáciu, je to štát vytvorený Slovákmi na naplnenie slovenských národných cieľov a na zabezpečenie slovenského života a života v slovenčine. Stelesnenie slovenského života je práve v existencii a fungovaní Slovenskej republiky ako jedinečného faktu sui...

Čo je úlohou štátu a jeho exekutívy? Zabezpečenie podmienok pre naplnenie zmyslu ľudského života!

Doterajšie fungovanie štátu, samozrejme, v našich euroatlantických podmienkach, sa ukazuje ako neefektívne. Prevládajúca tendencia chápať štát ako nástroj na trvalý rast ziskov úzkej spoločenskej vrstvy finančnej oligarchie v globálnom rozsahu bez ohľadu na...

Už predchádzajúca vláda súčasného premiéra pochopila výzvu dňa a hneď po svojom nástupe  si objednala vo vedeckej obci predstavu o našej budúcnosti v podobe dlhodobej vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti. Vo svojom vtedajšom programovom vyhlásení si predsavzala vytvoriť všetky inštitucionálne, personálne a finančné podmienky, aby sa vypracovala ucelená...

Východisko:

Každé opatrenie, úloha, sľub nech sú spracúvané cieľavedome, komplexne a  z dlhodobého hľadiska, a to najmä:

1. z hľadiska sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky, súdržnosti spoločnosti, znižujúcich sa schodkov verejného sektora, postupného saturovania primeranejšieho uspokojovania potrieb školstva, zdravotníctva,...

A veruže je to tak!

1 138 000 voličov, drvivá väčšina z tých, čo prišli voliť, to nepochopili. Pretože sú hlúpi. Nepochopili, že čím viac peňazí im zoberú, tým lepšie pre nich. Že čím budú mať občania vyššie poplatky, tým budú mať banky vyššie zisky a zo štatistík sa nám bude hruď nadúvať pýchou, až nám bude v bruchu škŕkať. Nepochopili, aké úžasné je...