Reklama
Reklama

Archív článkov

Chatuna (pokračovanie z predchádzajúceho čísla) Mesader kidušin prečíta ktubu (svadobnú zmluvu) a svedkovia ju podpíšu. Ktuba má pôvod v starom majetkovom práve. Je to listina, ktorá stanovuje manželove povinnosti k žene vrátane záväzku „živiť, ctiť a podporovať ju, ako sa sluší na židovského manžela“. Ktuba tiež obsahuje zmluvu o tom, že v prípade rozvodu či smrti manžela...

Chatuna Svadba chatuna, ľudovo chasene, je závažným momentom osobného a sociálneho prechodu. Je vstupom do základnej inštitúcie domova, a preto Talmud odporúča starostlivo premyslieť, či sa muž a žena telesne, v citovom živote s ohľadom na pôvod a svetonázor k sebe hodia. Náboženská literatúra zároveň zdôrazňuje, že manželstvo je jediným stavom pre muža a ženu. V...

Purim Sviatok Purim pripadá na 14. deň mesiaca adar. Slávi sa na pamiatku toho, že Ester, manželka kráľa Achašveroša (Ahasvera) zachránila Židov v Perzii pred úkladmi a vyhladením rukou Hamana, miestokráľa (prvého ministra) Achašverošovho. Názov Purim je odvodený z akkadského slova pur (žreb, hazardná hra alebo kocky), ktorým mal byť určený deň masakru. Podľa vtedajších...

Kategória

Autor