Reklama
Reklama

Archív článkov

Pesach Pesach patrí medzi tri pútnické sviatky (okrem Sukot a Šavuot). Začína sa večer 14. nisana a trvá v Izraeli sedem dní, v diaspóre osem dní. Prvé a posledné dni sú sviatky (jom tov), štyri dni medzi nimi sú polosviatky (chol ha-moed), počas ktorých je dovolené vykonávať domáce práce. Pesach sa koná na pamiatku odchodu Židov z Egypta a pripomína oslobodenie fyzické i...

Pesach (pokračovanie z čísla 6) Zvyčajné sederové súčasti tvoria: zeroa, charoset, karpas, maror a bejca. Zeroa je kosť s kúskom mäsa pečená na uhlí, nekonzumuje sa, má symbolický význam. Symbolizuje baránka obetovaného v jeruzalemskom chráme. Charoset je zmes z rozsekaných orieškov, jabĺk, škorice a vína. Symbolizuje hlinu alebo maltu, z ktorej Židia v otroctve vyrábali tehly...

Pesach (pokračovanie z čísla 5) Človek podpísal zmluvu, splnomocňujúcu rabína alebo bejt din (súd), aby v jeho mene chamec predali. Splnomocnenec rabína zas uzatvoril zmluvu s Nežidom, ktorý od komunity odkúpil všetko kvasené a zložil u predávajúceho minimálnu čiastku. Patrilo k dohode, že zmluva stráca platnosť, ak sa kupujúci nevráti s celým nedoplatkom do jednej hodiny po...

Pidjon ha-ben

Presne 31. deň po narodení chlapca sa koná obrad, ktorý predpisuje biblický zákon - pidjon ha-ben - vykúpenie bechora (prvorodeného). Keďže prvé plody a prvorodení boli v staroveku zasvätení Bohu, bol ustanovený postup, ako vykúpiť mužského prvorodeného (staršieho než jeden mesiac) za päť šekelov striebra. Tradične sa koná doma. Otec venuje...

Obrady súvisiace so životným cyklom sú oslavy, ktoré označujú fázy účasti človeka na spoločenskom živote. Na rozdiel od každoročne sa opakujúcich sviatkov sú to chvíle osobného života.

BRIT MILA

Narodenie je prvým významným okamihom tak v individuálnom, ako aj spoločenskom zmysle. Keď sa narodí chlapec, koná sa na ôsmy deň obrad...

Kategória

Autor