Reklama
Reklama

Archív článkov

Jom kipur Jom kipur - deň zmierenia je najslávnostnejšia a najvážnejšia udalosť celého roka. Pripomína udalosť, keď Mojžiš priniesol z hory Sinaj, kde štyridsať dní prosil o odpustenie hriechov, prísľub ich odpustenia izraelskému ľudu. Podľa starých zvykov hlava rodiny zapaľuje na jom kipur dve dlhé sviečky, jednu doma a jednu v synagóge, ktoré symbolizujú dve druhé tabule...

Sabat Západ Slnka znamená v tradičnej domácnosti vyvrcholenie príprav na sabat. Pretože tento deň pripomína zavŕšenie stvorenia a Boží odpočinok po práci, nie je počas sabatu dovolená nijaká práca. Všetky jedlá sa pripravia, kým sa sabat začne, pretože prísne predpisy sa vzťahujú aj na ohrev na elektrickom sporáku. Predmety, s ktorými je počas sabatu a sviatkov zakázané...

Roš hašana Roš hašana, doslova hlava roku, je židovský Nový rok. Pripadá na prvé dva dni siedmeho mesiaca židovského kalendára (1, 2 tišri). Slávi sa dva dni, pre pôvodnú neistotu v stanovení dátumu, kedy sa objaví nový mesiac. Pripomína udalosť stvorenia sveta. Na prvého tišri pripadá aj deň narodenia Izáka a deň jeho obetovania. Je pripomienkou zodpovednosti pred Bohom....

Kategória

Autor